Kjønnsbalanse synes på bunnlinja 

 Bedrifter med god kjønnsbalanse i ledelse og styre er beviselig mer lønnsomme. Selskaper som ikke utnytter den muligheten, taper penger, konstaterer Tulia Machado-Helland i Storebrand. 

Tekst: Siri Gjelsvik Foto: Morten Brakestad 

 Likestilling er lønnsomt. Det er gjort mange studier om dette, det er bare å google, sier senioranalytiker for bærekraftige investeringer i Storebrand, Tulia Machado-Helland. Hun hadde med seg konkrete eksempler til Finansforbundet og Finans Norges fullsatte 8. mars-arrangement: 

 Hvis USA hadde hatt et likestilt arbeidsmarked, ville de tjent 15625 milliarder mer. På verdensbasis vil vi, hvis vi klarer å stenge likestillingsgapet mellom menn og kvinner, tjene 5,3 billioner dollar mer innen 2025. Likestilling er ikke bare moralsk riktig. Vi taper penger hvis vi ikke utnytter muligheten som ligger i å utnytte kvinnelig talent! 

ØKENDE LØNNSOMHETSGAP 

Tallene viser at nettomarginen forbedres og lønnsomheten øker, når det er 20 prosent eller mer kvinner i selskapets ledelse og styre. Det er også klar sammenheng mellom kjønnsbalanse og selskapets innovasjonsevne, og evnen til å rekruttere og ikke minst beholde talenter.  

 Det er i ferd med å bli et lønnsomhetsgap mellom bedrifter som ser muligheten som ligger i god kjønnsbalanse, og de som ikke gjør det. Det går rett på bunnlinja. Dere er i finansbransjen. Det er bare å kjøre på, konstaterte Machado-Helland. 

Menn må mer på banen i likestillingsspørsmål

SYSTEMATISK LIKESTILLINGSJOBBING 

8. mars-arrangementet var et samarbeid mellom Finansforbundet og Finans Norge, og føyer seg inn i rekken av arrangementer med samme fokus: Finansbransjen har vært likestillingsversting, men jobber systematisk for å lukke gapet.

MÅLRETTET ARBEID: Finansbransjen har vært en likestillingsversting, og er fortsatt nest verst som bransje, men er samtidig den bransjen som har hatt størst bevegelse i riktig retning de siste 10 årene. Idar Kreutzer i Finans Norge og Pål Adrian Hellman i Finansforbundet er enige om at allerede 8. mars neste år skal tallene vise en betydelig forbedring. 

 Vi har ikke råd til å fortsette sånn, sier Finansforbundets Pål Adrian Hellman, som foreslår å straffe ledere som ikke jobber for likestilling med bonustrekk. 

 Vi trenger ikke de lederne som ikke ser verdien av talent. De kan slippe å få bonus, og de kan slippe å beholde stillingene sine, sier han. 

 Vi er fortsatt nest verst som bransje, men vi har hatt størst bevegelse i riktig retning de siste 10 årene, sier Finans Norges Idar Kreutzer. 

KUN KVINNETEMA? 

Hellman og Kreutzer var to av svært få menn i en fullsatt sal.  

 Det er trist at det ikke er flere menn her, sier Hellman.  

 Vi må få menn mer på banen i dette spørsmålet. Jeg har luftet tanken om et eget mannearrangement i forbindelse med 8. mars, men det er nok en tanke som trenger litt modning. Poenget er at likestilling er mer og mer menns problem. Det er for mange mannlige ledere. Menn som sier at de er opptatt av likestilling, må utfordres på hva de legger i det i praksis, og på å være med å løse det, sier Hellman. 

 Menn, gjerne representert ved meg og Hellman, er en del av problemet, og må være en del av løsningen, sier Idar Kreutzer. Han utfordret samtidig Hellman til å love at de begge skulle ha betydelig bedre likestillingsresultater å vise til allerede på neste 8.mars-arrangement. 

 Jeg tror dynamikken i spørsmålet om kjønnsbalanse er det samme som med klima. Med det samme vi ser at det vises på bunnlinja, skjer ting raskt, sier Kreutzer. 

Hele arrangementet ble streamet, og finnes på web-tv på Finansforbundets nettsider: 

https://www.finansfokus.no/frokostmote-too-good-to-go/