Kamp om jobbene i Gjensidige

Åtte stillinger skal bort ved Gjensidiges skadebehandlingsavdeling, motorvogn i Oslo. Nå må alle de ansatte i avdelingen konkurrere om jobbene som blir igjen. Finansforbundet synes prosessen har vært så dårlig at de har trukket seg ut av den.

Tekst og foto: Sjur Anda

Det er tirsdag formiddag. Et lett snødryss lysner opp et ellers grått Oslo. I et allmøte har de ansatte ved Gjensidiges skadebehandling, motorvogn i Oslo nettopp fått beskjed om at 28 ansatte skal inn i en omstillingsprosess. Åtte stillinger skal bort. Fem av disse flyttes til Bergen. Åtte av de som med ett har fått jobbene og livene sine satt i gynging kommer til nytt møte med Finansforbundet. De ser litt fortumlete ut, plutselig er livet usikkert. Har jeg en jobb, når jeg opp i konkurransen om stillingene, hvordan kan Finansforbundet hjelpe? Spørsmålene er mange.

– Dette er en trist dag, en slik beskjed gjør noe med folk. Det vil være mange tanker som surrer nå. Vær obs på at det kan komme reaksjoner i ettertid. Vi i Finansforbundet er her for dere nå. Finn oss og prat med oss, eller ring. Ingen spørsmål er for dumme eller feil, sier Kjell Johnny Andersen, hovedtillitsvalgt i Gjensidiges skadeavdeling.

KONKURRERER OM JOBBER

Informasjon er viktig i en slik prosess. Og Andersens oppgave er å informere om hvordan Finansforbundet kan hjelpe den enkelte og også gi noen gode råd i prosessen de ansatte skal gjennom. Fakta er at alle stillingene er i spill. Gjennom kartleggingssamtaler skal de ansattes veies og vurderes om de er gode nok til å være med videre. Kompetanse og personlig egnethet, sosiale forhold og ansenitet er momenter ledelsen skal ha med i sine vurderinger. Men det er nesten underforstått at kompetanse og personlig egnethet vil være viktigst.

KLAR TIL Å HJELPE: Per Fonnaas (t.v.) og Kjell Johnny Andersen er to av de tillitvalgte som står klar til å hjelpe Finansforbundets medlemmer i omstillingsprosessen.

– De første kartleggingssamtalene skal i gang allerede på fredag, det er fryktelig raskt, sier en av de ansatte. Han vil gjerne ha mer tid, tid til å fordøye og tid til å forberede seg. Kartleggingssamtalene blir som et jobbintervju. De skal forsvare sin stilling og konkurrerer i prinsipp med kolleger, venner og kjente om å fortsatt ha en jobb i Gjensidige.

Vurderingene og utredningen som er gjort holder ikke mål

De nærmeste ukene skal de ansatte forsvare sin plass, og så skal arbeidsgiver og Finansforbundet gjennomføre innplasseringssamtaler de første dagene i april. Da blir det klart hvem som får bli og hvem som må finne seg en ny jobb.

– Ta med en tillitsvalgt hvis dere ikke føler dere trygge i kartleggingssamtalen. Vi stiller gjerne opp. Det kan hende at dere vil føle dere presset på tid og at de vil ha ting unna så fort som mulig. Det er da viktig at dere selv styrer dette og er komfortabel med det som skjer: sier Andersen, og fortsetter: – Sørg for at ting du er uenig i kommer frem skriftlig, og ta deg tid til å lese gjennom protokollen fra kartleggingssamtalen ordentlig før du skriver på. Ta den med deg ut, be om tid.

TRAKK SEG FRA PROSESSEN

Vanligvis skjer omstillingsprosesser i samarbeid mellom arbeidsgiver og Finansforbundet. I dette tilfellet har Finansforbundet valgt å trekke seg fra prosessen.

– Vi mener at vurderingene og utredningen som er gjort ikke holder mål. Arbeidsgiver vil flytte funksjoner til Bergen, og mener at dette kan skje uten behov for særlig opplæring. Det er vi sterkt uenig i. Her risikerer Gjensidige å gå på en smell, der masse kompetanse kan forsvinne. I tillegg er vi sterkt imot å flytte arbeidsplasser på denne måte. Dette handler om folk og her kunne man funnet andre løsninger med bedre ivaretagelse av de ansatte, sier Andersen. Men arbeidsgiver har styringsrett i slike saker og kan selv bestemme seg for å gjennomføre prosessen.

– Vi kommer til å følge tett med på hvordan dette utvikler seg. Ledelsen sier de har kontroll på at de skal klare dette med de ressursene som blir igjen. Vi stiller oss tvilende og kommer til å være ekstremt restriktive på vikarbruk for å dekke opp for de som forsvinner. På samme måte oppfordrer vi også de ansatte til ikke å jobbe mer overtid enn vanlig for å få denne prosessen gjennom, sier Andersen.

VIL STYRKE GJENSIDIGE

Lars Kirkbakk er direktør for Skade Næringsliv i Gjensidige og den som har ansvar for prosessen. Han mener dette vil styrke Gjensidige.

– Det skjer en stor automatisering og digitalisering i bransjen og skadebehandlerjobben forandrer seg. Mye rutineoppgaver forsvinner og oppgavene som blir igjen er mer sammensatte. Flere vil jobbe med mer kompliserte oppgaver. For å bruke ressursene mer effektivt samler vi disse oppgavene i de store produksjonsmiljøene i Oslo og Bergen. Nå flytter vi noen oppgaver til Bergen for å få en mer effektiv og bedre skadebehandling, sier Kirkbakk.

Lars Kirkbakk, direktør for Skade Næringsliv i Gjensidige

Kunne ikke disse oppgavene vært løst i Oslo?

– Med den endringstakten vi ser nå er vår erfaring at læring og det å ta til seg ny innsikt skjer mest effektivt hvis man sitter samlet.

– Hva tenker du om de som berøres av denne prosessen?

– Vi forsøker så godt vi kan å ta hensyn til dem. Nå kartlegger vi de ansatte og legger opp til en innplassering. De som ikke får plass i ny organisasjon i Oslo får tilbud om jobb i Bergen. Vi vil også se på andre muligheter internt i Gjensidige, og til syvende og sist vil det også være tilbud om sluttpakke og karriereendringsprogram, sier Kirkbakk.

– Hva tenker du om at Finansforbundet har trukket seg ut av prosessen?

– Det er synd vi ikke kunne få det til på en annen måte. At de ikke kan støtte at vi bygger opp i Bergen og ned i Oslo må jeg bare akseptere. Men vi har et godt samarbeid og jeg håper vi kan ha en god dialog i den videre prosessen, sier Kirkbakk.