Oppkjøpet skaper entusiasme

De ansatte er godt fornøyd med at Nordeas overtagelse av Gjensidige Bank er fullført. Tillitsvalgt Jørgen Lønnquist ser dette som en bekreftelse på at det nordiske bankkonsernet øker innsatsen i Norge.  

Tekst og foto: Magne Otterdal 

Nordea har de siste årene hatt en pågående rasjonalisering i det nordiske bankkonsernet.  Oppkjøpet av Gjensidige Bank ASA, som ble annonsert i juli 2018, og igangsetting av distribusjonsavtale mellom Nordea og Gjensidige Forsikring, blir godt mottatt av medarbeiderne. 

– Det er veldig positivt at konsernet satser på Norge gjennom oppkjøpet av Gjensidige Bank.  Selv om Nordea er i et spareprogram med kutt av kostnader, så håper vi og tror at dette er en langsiktig satsing på de norske Nordea-ansatte sammen med de ansatte i Gjensidige Bank, sier Finansforbundets varahovedtillitsvalgt Jørgen Lønnquist i Nordea. 

FRA USIKKERHET TIL OPTIMISME 

Hovedtillitsvalgt Hans Jacob Starheim i Gjensidige Bank var først veldig skeptisk da nyheten kom for drøyt syv måneder siden.  Starheim kunne den gang fortelle at ansatte reagert med usikkerhet med tanke på egen arbeidsplass. 

Stemningen er en helt annen nå

Det var i august i fjor. Etter en høst og vinter med forberedelser, er det mindre frykt og mer optimisme å spore, i det flyttesjauen for 140 Gjensidige Bank-ansatte fra kontorene i Galleri Oslo til Nordeas norske hovedkvarter på Majorstua starter. 

–  Det kom litt som lyn fra klar himmel i fjor sommer, sier Starheim.  Han sier stemningen er en helt annen nå.  Ikke minst fordi Gjensidige Bank skal fortsette som egen enhet i Nordea, i alle fall det første året av sameksistensen.  

I Førde skal de Nordea-ansatte flytte inn i til de 60 ansatte i Gjensidige Banks lokaler. Flytteprosessen i Oslo og Førde skal være gjennomført i midten av juni. 

NYE KARRIEREMULIGHETER 

Samtidig med oppkjøpet av Gjensidiges nettbaserte bankdatter, er også samarbeidet mellom Nordea og Gjensidige om markedsføring av hverandres bank- og forsikringsprodukter igangsatt.  Direktør for Nordeas personmarked, John Sætre, og konserndirektør for forsikring i Gjensidige, Sigurd Austin, stråler av lykke når de møter Finansfokus i Nordeas kontor, rett over gaten for Colosseum kino i Oslo. 

– Her møtes medarbeidere fra to organisasjoner som har forskjellige kompetanser.  De kompetansene skal vi utnytte slik at de utfyller hverandre på best mulig måte, sier Sætre.  Austin følger opp: – One-stop-shopping mellom banktjenester og forsikring, vil skape unike kundereiser. 

De to direktørene mener samarbeidet også vil by på både nye spennende oppgaver og karrieremuligheter for ansatte i de to konsernene. Dette sier Sætre: 

– Det er en stor mulighet for medarbeidere i forsikring og bank å lære av hverandre, og noen kan kanskje finne en ny karrierevei. 

STYRKER POSISJONEN I NORGE 

Syv måneder etter at oppkjøpet av Gjensidige Bank og samarbeidsavtalen mellom Nordea og Gjensidige Forsikring ble annonsert, har både Konkurransetilsynet og Finanstilsynet godkjent opplegget. 

Med Gjensidige Bank får Nordea som Norges neststørste bank tilført 186 000 kunder med et utlånsvolum på 51,6 milliarder kroner, og de i underkant av 200 medarbeiderne vil øke antall Nordea-ansatte i Norge til rundt 3 200 medarbeidere. 

BEKREFTER NORSK SATSING: Tillitsvalgt Jørgen Lønnquist i Nordea mener oppkjøpet av Gjensidige Bank bekrefter at det nordiske bankkonsernet satser på Norge.

I og med at Gjensidige Bank fortsatt skal være et eget selskap, vil også Finansforbundet inntil videre være organisert i to lokalavdelinger som før oppkjøpet.  Med rundt 100 medlemmer i Gjensidige Bank og rundt 2 000 medlemmer i Nordea er forbundet en viktig part i samordningen. 

– Det kommer en del nye ansatte inn i Nordea Norge, og signalene vi har fått er at det ikke betyr at flere skal miste jobben selv om vi sparer kostnader, sier tillitsvalgt Jørgen Lønnquist. 

NØDVENDIG KOMPETANSE 

Trenden med samordning av bank og forsikring samtidig med digitaliseringsbølgen, byr på nye utfordringer for ansatte i næringen.  Dette er noe som også har vært et nøkkeltema i Nordeas oppkjøp av Gjensidige Bank og samarbeidet om bank- og forsikringsprodukter. 

– Det er store skift i finansnæringen, nye aktører kommer inn, oppgaver blir automatisert og ny kompetanse kreves. Det hentes også i mange ansatte fra andre næringer enn fra klassiske økonominæringer eller med økonomibakgrunn, sier Lønnquist. 

Arbeidsoppgaver og stillinger flyttes gradvis

Han understreker at utfordringen fremover blir å sørge for at de ansatte får den nødvendige kompetansen fremover. 

– Det betyr jo ikke nødvendigvis at hele fagområder blir borte. Noen oppgaver blir borte og noen beholdes.  Arbeidsoppgaver og stillinger flyttes gradvis. Den ansatte må tilpasse seg ved å tilegne seg ny kompetanse, sier Jørgen Lønnquist. 

Hans Jacob Starheim sier stemningen i Gjensidige Bank er god, og medarbeiderne har klart å levere gode resultater også i 2018.  Den 100 prosent nettbaserte banken går inn i den mye større Nordea-gruppen med mye kompetanse som skal deles og videreutvikles. 

– Vi har også folk hos oss som har jobbet i Nordea før, så for dem er ringen sluttet, sier Starheim.