350 milliarder i fripoliser

90 000 personer har over én million fripoliser verdt 350 milliarder kroner. Nå kommer Finanstilsynet med forslag til endringer i regelverket for garanterte spareprodukter 

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: NTB/Scanpix 

 Fripoliser fra ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger blir stadig mindre verdt. Heller ikke avkastningen på fripoliser og ytelsesordninger er noe å rope hurra for. Derfor satte Finansdepartementet i fjor ned en arbeidsgruppe har konkludert med at det er behov for endringer i regelverket for garanterte spareprodukter. Finanstilsynet skal innen 30. juni komme med sitt forslag til endring av lov og forskrifter samt utkast til høringsnotat 

MANGLER INCENTIVER 

Sjeføkonom Sven Eide i Finansforbundet synes det er på tide at Finansdepartementet endrer regelverket for garanterte spareprodukter, og håper at Finanstilsynet følger opp arbeidsgruppens anbefalinger 

 For at fripolisen skal holde tritt med inflasjon og lønnsvekst, må den tilføres meravkastning utover den innebygde rentegarantien. Men i realiteten har fripolisene over en lang periode som hovedregel fått liten eller ingen regulering. Pensjonsleverandørene mangler rett og slett incentiver for å ta mer risiko i forvaltningen, sier sjeføkonom i Finansforbundet Sven Eide. 

Våre fripoliser mister verdi hele tiden

Kombinasjonen av lavt rentenivå, Solvens II-krav og oppregulering for langt liv har forsterket problemstillingen de siste årene.  

 Formålet med de endringene som skal skje, må være at vi får en mer langsiktig forvaltning av den enorme pensjonskapitalen som ligger i fripolisene. Dette er nødvendig for å få bedre avkastningen. I dag er det slik at våre fripoliser hele tiden mister verdi, slik at den dagen jeg går av som pensjonist så har ikke fripolisen holdt tritt med lønns- og prisveksten. Dette må vi gjøre noe med. Derfor er det viktig at de endringer som vil skje i regelverket, helt klart er til kundens fordel.  

FORBUNDET POSITIVE 

Forbundsleder Pål Adrian Hellman sier at Finansforbundet vil lese høringsdokumentet grundig for å gi sine innspill. 

 Vi har jobbet lenge for å få regjeringen til å sette fripoliseproblemet på dagsordenen. Forslagene arbeidsgruppen nå har kommet med, kan bli et viktig bidrag til å løfte arbeidstakernes fremtidige pensjonsutbetalinger. Det er vi positive til, sier Pål Adrian Hellman.  

 Les også: Nye regler om fripoliser skal gi bedre pensjon (finansforbundet.no)