Arbeidsgivernes beste lønnstips 

Nå kan Finansfokus avsløre hva du må gjøre for at din arbeidsgiver skal gi deg høyere lønn. Her er to stikkord som gir best uttelling: Måloppnåelse og kompetanseutvikling.  

 Tekst: Sjur Anda 

Vi har spurt tre arbeidsgivere i bank og forsikring om deres beste tips for hvordan du kan få høyere lønn. I tillegg får du Finansforbundets beste tips til lønnsforhandlingene.  

Elisabeth Sivertsen Urdahl 

Leder HR og organisasjonsutvikling SpareBank 1 SR-Bank 

1.Det er viktig aen medarbeider kan vise til prestasjon ved oppnåelse av mål og bidrag til verdiskaping for selskapet. Dette dreier seg om gjennomføring av leveranser av god kvalitet, til rett tid og på riktig måte. Har en medarbeider gjort noe ekstra utover det som er forventet, og som har verdi for selskapet, er det viktig å få dette frem. Her er det er avgjørende at leveransene er fokusert på selskapets behov. 

2.Videre må en medarbeider kunne demonstrere bidrag til ønsket arbeidsmiljø og kultur, gjennom atferd og holdning som samsvarer med selskapets verdier. Denne dimensjonen er svært viktig fordi det stimulerer miljøet til prestasjon. 

3.Endelig må en medarbeider vise til faglig og profesjonell utvikling gjennom å tilegne seg ny kompetanse og ferdigheter som er definert viktige for selskapet fremover. Hun må vise proaktiv holdning til å lære, søke og ta feedback. 

 Jannicke Ianssen  

Internasjonal rekrutteringsansvarlig Danske Bank 

 1. Husk at det aldri bør være du som kandidat,som skal ta opp temaet lønn i et intervju. Samtidig er det selvsagt er fordel å være forberedt når spørsmålet om lønnsforventninger kommer. Her bør man gjøre research på internt lønnsnivå i bedriften og tilsvarende roller i bransjen, slik at den du forhandler med, skjønner at du kjenner din egen markedsverdi.   

2. Vær videre bevisst på hvor din kompetanse og bakgrunn er sterk med hensyn til den aktuelle rollen. Prøv å være så konkret som mulig på hvorfor dine resultater tilsier at du skal ligge på ønsket lønnsnivå. 

3. Synliggjør også hvilken verdiskaping du kan bidra med til bedriften. La det være tydelig at lønnsnivået ikke er hovedmotivasjon, og at du mer eller mindre tar det for gitt at bedriften etterkommer lønnskrav. 

Tove Selnes 

HR-direktør Storebrand 

 1.Dokumenter at du evner å løfte både ditt team og organisasjonen, ved å vise til hvordan du har samarbeidet og delt din kunnskap med kolleger.  

2.Stå på, vær på ballen og vær proaktiv i forhold til hvilke utfordringer du og ditt team står overfor. Hva har du og teamet oppnådd av resultater, hva har dere gjort for å løfte organisasjonen?  

3.Vis at du er nysgjerrig og evner å ta til deg ny læring. I et raskt endrende arbeidsliv, er evnen til å stadig lære helt avgjørende.    

BEVISST FORHOLD 

Anne Cecilie Andresen er leder av Forhandlinger og kompetanse i Finansforbundet og har sett på rådene fra arbeidsgiverne.  

– Lønnsjustering er en årlig prosess, man skal ha et bevisst forhold til det hele året. Vår anbefaling er at man noterer prestasjoner og innsats underveis for å legge frem i god tid før lønnssamtale/lønnsjustering. Ta en sjekk i markedet, og hold deg oppdatert på lønnsnivået for din type stilling og arbeidsoppgaver, sier Andresen.  

Hun anbefaler at man sjekker de konkrete kriteriene for lønnsvurdering i sentrale og lokale tariffavtaler. Deretter anbefaleen konkretisering av kriteriene ut fra egen innsats, hva har man gjort for å oppfylle kriteriene? Er man usikker på hva kriteriene i bedriften er, kan tillitsvalgte bistå med dette. 

– Videre anbefaler vi at man reflekterer over hva man har bidratt med i jobben, i avdelingen/ bedriften både i form av leveranser og samarbeid med andre. Fokuser på egen innsats, hva er verdiskapingen du har bidratt med, hvilke kompetansehevende tiltak har du gjort og hvilke grep du har tatt for å være à jour i egen stilling? Det er viktig å understreke at man ikke trenger kurs med studiepoeng for å ha gjennomført kompetansehevende tiltakavslutter Andresen. 

Les mer: https://www.finansfokus.no/lonn/