Får AFP i DNB 

Etter tre års kamp som endte i Høyesterett, har Bente Wigaard endelig fått innvilget AFP-pensjon og får økonomisk trygghet for fremtiden.  

Tekst: Svein Åge Eriksen Arkivfoto: Sjur Anda 

– Jeg tror nesten ikke det er sant, men siden jeg har fått brev fra Fellesordningen for AFP, så må det vel være det. Fra 1. mars får jeg endelig AFP-pensjon. Jeg er utrolig takknemlig for alle som har støttet meg i denne kampen, ikke minst Finansforbundet som har lagt ned hundrevis av advokattimer.  

Saken gikk helt til topps i Høyesterett som slo fast at Bente Wigaard hele tiden har hatt et ansettelsesforhold i DNB Næringseiendom. Dermed hadde hun også rett til AFP. 

 VARMT VELKOMMEN 

2. januar i år kom Bente Wigaard tilbake til jobben i DNB Næringseiendom. Her ble hun ønsket varmt velkommen og tatt imot med åpne armer.  

– Det var utrolig godt å komme tilbake til DNB Næringseiendom og alle mine gode kolleger. Her fikk jeg mange klemmer og ble møtt med stor sympati og forståelse. Det varmet mitt hjerte. Endelig kan jeg legge den vanskelige tiden bak meg og ta fatt på nye og spennende arbeidsoppgaver, sier hun. 

Nå må arbeidsgiverne ta hensyn til sine ansatte ved virksomhetsoverdragelser

Nå er hun fast ansatt som koordinator i en prosjektstilling på ett år, og arbeider på servicesenteret med driftsspørsmål for leietakerne.  

INGEN TARIFFAVTALE 

Selve saken startet 1. januar 2016. Da solgte DNB Næringseiendom kjøpesenteret Oslo City til Steen & Strøm. Fire ansatte fulgte med i virksomhetsoverdragelsen, og Bente Wigaard var én av disse. Det skulle bli en tøff periode for dem alle. 

– Det viste seg at Steen & Strøm ikke hadde tariffavtaler og dermed ingen AFP-ordning. Siden jeg bare hadde noen få år igjen til jeg fylte 62 år, risikerte jeg å miste retten til AFP. Dette syntes jeg var urettferdig, og med god hjelp fra Finansforbundet gikk vi til sak.  

Forbundets advokater mente saken var urimelig og tok den til domstolene. I første runde i tingretten tapte vi saken, men anket. I lagmannsretten ble det seier, men da anket motparten. I Høyesterett vant Bente Wigaard og Finansforbundet på alle punkter. 

ØKONOMISK TRYGGHET 

– Retten til AFP har vært det viktigste spørsmålet å få avklart for meg. Økonomisk trygghet betyr veldig mye for at jeg kan leve mitt liv slik jeg ønsker. Nå kan jeg heldigvis gå fremtiden lyst i møte. Min drøm har gått i oppfyllelse. 

Det var utrolig godt å komme tilbake

Fra 1. mars får Bente Wigaard en brutto pensjon fra AFP-ordningen på 6 800 kroner i måneden frem til hun er 67 år. Deretter reduseres ytelsen til 5 200 kroner per måned. Beregninger gjort i forbindelsene med rettsaken viser at hun totalt vil kunne få 1,3 millioner kroner brutto fra AFP-ordningen resten av livet. Ytelsen kommer i tillegg til folketrygden og lønn fra DNB Næringseiendom.

FANTASTISK INNSATS 

Hun får ikke fullrost Finansforbundets advokater og rådgivere godt nok, som kjørte hennes sak helt til Høyesterett. Hundrevis av advokattimer har vært nødvendig for å få avklart hvilke rettigheter som gjelder for AFP ved virksomhetsoverdragelse.  

– Uten Finansforbundet hadde det ikke blitt noen sak, og jeg med flere, hadde ikke fått rett på AFP-pensjon. Nå må arbeidsgivere ta hensyn til sine ansatte ved virksomhetsoverdragelser. Det har Høyesterett enstemmig avgjort. 

Hun peker på at utfallet av dommen ikke var noen selvfølge. Med bistand fra Finansforbundet og YS møtte de ressurssterke parter som DNB, NHO og Finans Norge. Derfor er hun lykkelig over det positive resultatet av dommen. 

NYE PLANER 

Nå er Bente Wigaard tilbake på jobb i DNB Næringseiendom. Hun har fått den økonomiske tryggheten hun trenger for å legge spennende planer for resten av livet.  

– Mitt ønske har alltid vært å kunne forsørge meg selv. Etter 44 år i arbeidslivet er målet nådd. Nå kan jeg endelig begynne å leve igjen. Etter hvert ønsker jeg å studere litteratur- og kunsthistorie på Universitetet i Oslo, smiler hun. 

Dommen fra Høyesterett vil også kunne få konsekvenser for andre arbeidstakere som nærmer seg 62 år og som mister retten til AFP på grunn av virksomhetsoverdragelse.  

Dersom du kommer i denne situasjonen, må du ta kontakt med Finansforbundets advokater.