Kundene får bedre råd 

Bank- og forsikringskunder har fått bedre råd i de 10 årene som har gått siden FinAut ble opprettet. Nå er de autoriserte finansrådgivernes rolle truet av forslaget til ny finansavtalelov. 

Tekst: Siri Gjelsvik Foto: Morten Brakestad 

Tiårsjubileet til FinAut (Finansnæringens Autorisasjonsordninger) ble markert med et frokostmøte forrige uke; «Fra Røeggen til god skikk – kunderådgivning 10 år etter».  

– Røeggen-saken er symbolet på hvorfor vi nå har en autorisasjonsordning, sa leder av Finansklagenemnda, Harald Sverdrup.  

Bransjen lever av tillit, og tillit krever kompetanse

Han bekreftet at antallet klager fra kundene har gått kraftig ned de siste 10 årene, samtidig som han peker på at antall klager i seg selv ikke er en målestokk: De fleste kundene som klagde på for dårlig rådgivning da småsparer Ivar Petter Røeggen vant høyesterettssaken mot DNB, fikk ikke medhold.  

– Men bransjen lever av tillit, og tillit krever kompetanse. Det er et veldig bra arbeid som er gjort. Det må fortsette. Det kan ikke bli feil å satse på kompetanse, sier Sverdrup. 

NY FINANSAVTALELOV 

FinAut er næringens største kunnskapsløft noensinne, og har vært krevende for mange. Ikke alle består autoriseringen, og noen mister den som følge av brudd på god skikk.  

– Det vil i praksis være et yrkesforbud, og de må finne seg noe annet å gjøre. Det finnes en del eksempler på det. Vi er opptatt av at lista skal ligge høyt, og at det skal ha en konsekvens om man ikke når opp, sier administrerende direktør i FinAut, Siv Seglem.  

NYTTIG AUTORISASJON: Vi ser at autorisasjonen er både et kvalifikasjonskrav i stillingsannonser, og et gode – autorisasjonen er noe man kan ta med seg om man skifter bedrift, sier administrerende direktør i FinAut, Siv Seglem.

Samtidig med tiårsjubileet til FinAut foreligger det et forslag til ny finansavtalelov, som åpner for at hvem som helst kan ta tittelen finansrådgiver – men ikke dagens autoriserte finansielle rådgivere. Kun virksomheter som ikke selv formidler finansielle produkter skal kunne benytte tittelen.  

– Vi har tro på at denne delen av forslaget tas ut. Vi jobber for å informere politikerne, som til syvende og sist er de som bestemmer dette, om hvor omfattende autorisasjonsordningen er. Det må knyttes kompetanse til rådgivning! Prinsippet om god skikk bør forankres høyere opp i systemet enn det er i dag, sier Seglem. 

ROBOTISERING 

Siden starten for 10 år siden er det gitt 17 000 enkeltautorisasjoner, som må fornyes årlig. Mange har flere autorisasjoner i sin rolle. I takt med digitaliseringen, må rådgiverens rolle tilpasses. 

– Mye kan løses digitalt. Det betyr at rådgiverne må være enda flinkere når kunden tar kontakt på telefon, sier Mette Kolstad Wiig, leder av Gjensidigeskolen. Behovet for rådgivere forsvinner ikke: 

– Vi forventer 70 nye kandidater i 2019, og det er ganske mye med tanke på digitaliseringen som foregår, sier Wiig. 

– FinAut jobber nå med sjekklister for digitale løsninger, der rundt 20 bedrifter er aktivt med i testing og videreutvikling, sier Siv Seglem.