Gjensidig omfavnelse i finans 

Fremtinds konkurrenter If, Tryg og Gjensidige har klokkertro på samarbeid mellom bank og forsikring. Men avviser at deres respektive ekteskap med Santander, Danske Bank og Nordea var et resultat av SpareBank 1 og DNBs forsikringsfusjon i fjor. 

Tekst: Svein-Thore Gran Pressefoto: If 

Det var i et intervju med Finansfokus nylig at Fremtind-sjef Turid Grotmoll sa at dannelsen av Fremtind fikk snøballen til å rulle blant bank- og forsikringsaktørene. 

– Se hva som har skjedd etter at vi lanserte den 20. juni i fjor. Da gikk det vel 14 dager så fortalte Gjensidige at de hadde fått en strategisk samarbeidsavtale med Nordea. I august inngikk If en dnordisk samarbeidsavtale med Santander. I september/oktober inngikk Tryg en samarbeidsavtale med Danske Bank, fremholdt Grotmoll. 

Les hele intervjuet med Turid Grotmoll her. 

If vil ikke skrive under på denne versjonen. Sjef for salg og service i Norge, Ingrid Janbu Holthe sier diskusjonen med Santander om en samarbeidsavtale pågikk over ett år før avtalen ble undertegnet, helt uavhengig av hva som skjedde i Norge mellom SpareBank 1 og DNB. 

– Vår logikk er basert på våre markedsposisjoner i Norden, hvor If er størst innen bilforsikring mens Santander er størst på bilfinans. Det gir et godt utgangspunkt for å gi pakketerte tilbud. Enten kunden finner disse tilbudene på våre digitale salgsflater eller de får dem ute hos bilforhandlerne. Sammen med Santander bygger vi nå nye digitale løsninger som skal gjøre det enklere for våre felles partnere og kunder ved kjøp og salg av bil samt nye løsninger rundt bilhold, sier hun. 

Santander er markedsleder innen bilfinansiering i Norge, Danmark og Finland. Totalt har den spanskeide banken partnerskap med 21 bilmerker og 5 600 forhandlere i Norden, ifølge sin siste investorpresentasjon. 

MARKEDER I ENDRING 

Janbu Holthe forteller at partnerskap blir viktig for If for å sikre skalerbarhet og omstillingsevne i en tid med høy digital transformasjon hvor kundebehovene endrer seg. 

– Vi ser for eksempel at bilhold endrer seg fra tradisjonelt eierskap til abonnementsløsninger, selv om vi så vidt har sett starten på dette, sier hun. 

I abonnementsløsninger er som oftest alle kostnader knyttet til bilholdet unntatt drivstoff inkludert i avtalen med kunden.  

 DANSKER SØKER SAMMEN 

Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring Norge ser logikken i å tilby bankkunder relevante forsikringsprodukter. Tryg mistet Gjensidige Bank som partner etter at Nordea i fjor sommer kjøpte banken fra Gjensidige, og naturlig nok også etablerte en avtale om fremtidig samarbeid. I november inngikk Tryg en ny avtale om samarbeid med Danske Bank. 

– Vi gjør dette fordi vi ønsker en sterk bankpartner som kan tilby Trygs produkter til egne kunder, eller en leads-generator om man vil. Det blir en form for indirekte salg siden både rådgivere og digitale flater vil henvise bankens kunder med et forsikringsbehov til Tryg. Det er også lagt til rette for at Tryg kan tilby bankens produkter til sine kunder, for eksempel innenfor bilfinansiering, sier Irgens. 

Vi har klart oss godt med vårt eget distribusjonsapparat

Kommunikasjonssjef Christian H. Haraldsen i Gjensidige ser også fordelene ved å kunne selge forsikringsprodukter gjennom bankenes salgsapparat, men avviser at Gjensidige er avhengige av denne salgskanalen. 

– Vi har klart oss godt med vårt eget distribusjonsapparat. Vår markedsandel har holdt seg stabilt over 25 prosent de siste fem årene, tross intens konkurranse. Det kan være nyttig å ha mulighet til å distribuere gjennom bank, men å si at det er nødvendig ville være en overdrivelse, sier han. Han legger til at det naturlig nok er en fordel for Gjensidige at de kan tilby kundene banktjenester uten å eie en bank selv. 

INVESTERER I FOLK 

Felles for alle forsikringsaktører er at digitalisering og konkurranse presser priser og lønnsomhet. Investeringer i organisasjon og systemer må være høye for å klare den digitale transformasjonen som selskapene er tvunget til å gjennomføre. Både If og Tryg gjør investeringer på over en milliard kroner i teknisk infrastruktur, automatiserte kundeløsninger, forbedret design og lignende. Organisasjonsutvikling og opplæring krever også sitt. Og ikke minst skal nye yrkesgrupper inn i bransjen. 

Ingrid Janbu Holthe mener åpenhet og kommunikasjon er viktig for at ansatte skal føle seg trygge i den digitale reisen som pågår, der automatisering av oppgaver er en av mange endringer som skjer. Hos If øker salget gjennom digitale kanaler med over 20 prosent i året. 

– Alle må forstå hvorfor vi gjør det vi gjør og vi må være åpne om hva som skjer. Det handler om godt lederskap. Det betyr blant annet at vi som ledere må være synlige ute i organisasjonene og prioritere mye tid til å snakke med medarbeidere. 

Den digitale endringen kan komme både medarbeidere og kunder til gode

Kollega Ole Irgens mener digitaliseringen er positiv på den måten at antallet kjedelige manuelle oppgaver blir lavere. 

– Hos oss anser vi ikke digitaliseringsprosjektene som nedbemanningsprosjekter. Snarere ser vi dette som muligheter for medarbeidere til å få mer interessant arbeidsoppgaver, yte bedre service til gode kunder og bekjempe svindel. Så den digitale endringen kan komme både medarbeidere og kunder til gode. I sistnevntes tilfelle fordi forsikringer blir billigere, sier Irgens.