Gleder seg over nye medlemmer i Fremtind 

Finansforbundet kaprer nye medlemmer i nyfusjonerte Fremtind Forsikring.  

Tekst: Magne Otterdal Foto: Gorm K. Gaare 

Fusjonen av DNBs og SpareBank 1 Gruppens forsikringsselskaper betyr også at lokale fagforeninger slås sammen. Finansforbundet etablerer seg som den største fagforeningen i Fremtind Forsikring. Mens reorganiseringen pågår, kommer også nye medlemmer til. 

Per-Kristian Ek er konstituert hovedtillitsvalgt for Finansforbundets medlemmer i Fremtind Forsikring. I fusjonsprosessen har Ek samarbeidet tett med kollega og konserntillitsvalgt Karolina Lindqvist i SpareBank 1 Gruppen.  

Ek er i realiteten en av de første som delvis har flyttet fysisk fra DNB i Bjørvika til det nye selskapets hovedkontor i Tukthuskvartalet rett rundt hjørnet fra Youngstorget i Oslo sentrum.  

– Foreløpig bruker jeg Finansforbundets kontor når jeg er her, sier Ek og forteller at den praktiske flytteprosessen for de rundt 200 ansatte i DNB ikke er påbegynt. Han var også hovedtillitsvalgt i DNB Forsikring da fusjonen ble påbegynt. 

FIKK BESKJED DAGEN FØR FERIEN 

Vi sitter i kantinen i Tukthuskvartalet. Det er bare noen uker siden det nyfusjonerte selskapet ble en realitet 1. januar 2019. Lindqvist og Ek ser tilbake på et hektisk halvår, fra den dagen sist sommer da fusjonsnyheten sprakk.   

Det ble en litt annerledes ferie

Det var to dager til Sankthans og ferien stod for døren. De tillitsvalgte ble oppringt før fusjonen ble offentliggjort på kvelden 20. juni og erklært som innsidere idet de ble informert om fusjonsplanene som skulle offentliggjøres neste dag.  

– Jeg hadde planlagt ferie, og skulle reise til Kreta dagen etter, minnes Karolina Lindqvist.  Det ble en litt annerledes ferie, med tanker tilbake til arbeidsplassen, men det var også viktig og riktig å lade batteriene før den hektiske fusjonshøsten som nå er tilbakelagt. 

De tillitsvalgte Per-Christian Ek (t.v) og Karolina Lindqvist sammen med medlem Kristine Sørensen (t.h.) i Sparebank1s lokaler i Oslo sentrum hvor også Fremtind skal holde til.

TO UKER LENGRE SOMMERTID 

De to forteller om et halvår fullt av møter, utveksling og dialog mellom de 900 ansatte i fusjonspartnerne og ledelsen. Mange spørsmål er besvart og utfordringer er håndtert.  Harmonisering av ansattbetingelser er på plass, og det rapporteres om en prosess med vinn-vinn-resultat. Det blir faktisk ikke noen omfattende endringer i ordningene for verken den ene eller den andre. 

– Det eneste jeg kan komme på i farten er at de som kommer fra DNB får to uker lengre sommertid som ansatte i Fremtind Forsikring, sier Ek med et smil. 

Men det betyr ikke at det var bare enkelt å legge plan for hvordan arbeidsplassene skulle smeltes sammen fra nyttår. Her har de tillitsvalgte hatt viktige roller, som informanter mellom ansatte og ledelse og vise versa. 

Kompleksiteten er stor i en forsikringsfusjon, og det ble straks etablert oppfølging og støtte fra Finansforbundets sekretariat, ikke minst med juridisk avdeling og forhandlingsavdelingen.  

NYE MEDLEMMER BLE VERVET 

Fusjonen har gitt et visst tilsig av nye medlemmer blant de yngre ansatte, konstaterer Ek og Lindqvist. Ett av de nye medlemmene i Finansforbundet er Kristine Sørensen. 

Hun jobber med interaksjonsdesign i Fremtind Forsikring. 

– Hvorfor organiserte du deg? 

–  Det er en blanding av mange ting. Litt på grunn av fusjonen, dels etter påvirkning av kolleger. Spesielt i endringsprosesser er det nyttig å være organisert, i tillegg til at man er med å påvirke utviklingen av lønn og pensjon, sier Kristine Sørensen.  

Hennes erfaring etter et halvt år som medlem er at hun er blitt godt informert om fusjonen. 

– Jeg har vært med på møtene, og føler meg godt opplyst om prosessen, sier Sørensen til Finansfokus. 

Hun kan også fortelle om andre som hun vet har meldt seg inn i Finansforbundet, og at gavekortet på 750 kroner er en effektiv vervepremie. 

JAKTER PÅ TECH-FOLKENE 

Digitaliseringen øker jakten på yngre talenter med teknologikompetanse, og denne gruppen ansatte viser en betydelig økning i et nyfusjonert selskap. Mange med ettertraktet teknologikompetanse oppnår gode lønnsbetingelser på egenhånd, og ser ikke i utgangspunktet behov for å være organisert. 

Vi har alle sammenfallende interesser

Karolina Lindqvist og Per-Kristian Ek forteller om tiltak for å friste de ettertraktede arbeidstakerne inn i Finansforbundet.  

– Det er en stor økning i antall ansatte i innovasjon, utvikling og teknologi. Det er attraktive arbeidstakere. Finansforbundet inviterer til møter og kurs for faglig påfyll også for denne gruppen, forteller Ek og Lindqvist. 

Det er også tidvis en god del innleide konsulenter innenfor teknologi, en gruppe med lav organisasjonsgrad. 

– Men alle har sammenfallende interesser som arbeidstakere: Lønn, kompetanseutvikling, arbeidstids- og permisjonsordninger – og få aksept for det hos arbeidsgiverne.  Vi som tillitsvalgte har en jobb å gjøre med å informere om hva vi kan bidra med for nye grupper kolleger, ifølge Ek og Lindqvist.