Ja til pensjon fra første krone

LESERINNLEGG: Det skal lønne seg å jobbe både for lønnen du får og pensjonen du opptjener. Pensjon er utsatt lønn som du skal leve av etter endt arbeidsliv. Derfor bør minstesatsen for obligatorisk tjenestepensjon, OTP, økes til syv prosent. Pensjon fra første krone en meget god idé.

I et innlegg i Smaalenenes avis 20. oktober skrev regiondirektøren i NHO Østfold at pensjon fra første krone er en dårlig idé, og at det vil bli en for stor kostnadsbyrde for næringslivet. Det er jeg helt uenig. Nå skal jeg forklare hvorfor.

Ifølge en fersk rapport fra Melbourne Mercer Gloabal Pension Index kan en gjennomsnittlig norsk arbeidstaker i privat sektor vente seg en pensjon på 48,8 prosent av lønnen. I Danmark, som kommer best ut av undersøkelsen, er pensjon som andel av lønn på drøye 80 prosent. Både i Sverige og Finland er andelen vesentlig høyere enn i Norge. Vi kommer dårligst ut i Norden. Økonomien i norsk næringsliv er god og skiller seg ikke negativt ut i forhold til andre land vi liker å sammenligne oss med.  Dette kan ikke Norge være fornøyd med.

Norge har en av de laveste satsene på OTP blant land i den vestlige verden. Den er på kun to prosent, men i realiteten er den lavere siden de fleste ikke starter opptjening før ved 1G. Et forenklet regnstykke kan være slik: Årslønn kr 400 000 – kr 96 883 (1G): Pensjonsgrunnlag kr 303 117 x 2 prosent OTP = kr 6 062,- som avsettes per år til fremtidig pensjon.  Etter 30 år med innbetaling utgjør innskuddet kr 181 860,-. Dersom vi justerer for variabler med 30 års avkastning og prisvekst, vil pensjonen utgjøre cirka kr 280 000,- i dagens verdi: Det samme som å ha kr 280 000,- i tjenestepensjon per i dag. Dette skal utbetales fra tidligst 62 år og minimum frem til 77 år. Altså maks kr 28 000,- per år fra 67–77 år og kr 18 000,- per år fra 62–77 år. I tillegg mottar man opptjent pensjon fra folketrygden, ut fra hvor mange år man har jobbet og hvor mye hver enkelt har innbetalt gjennom sitt arbeidsliv. Folketrygden er stadig under press og er blitt redusert ved hvert pensjonsforlik i Stortinget. Det er grunner til å tro at folketrygden vil svekkes ytterligere i fremtiden. Dette gjenspeiler ikke en god økonomisk trygg alderdom for fremtidige pensjonister, slik vi kjenner det i dagens Norge. Dette er faktisk «å trekke stigen opp etter seg», og overlate «lommerusk» til neste generasjon pensjonister.

Til sammenligning vokser pensjonsbeholdningen til 1,3 mill. kroner (justert med samme variabler) ved en innskuddssats på syv prosent og opptjening fra første krone som gir et helt annet grunnlag for en trygg alderdom. Dette illustrerer forskjellen mellom gode og dårlige pensjonsordninger. Det kan legges til at risikoen er blitt veltet fra arbeidsgivere til arbeidstakere ettersom ytelsesordninger stort sett er blitt omdannet til innskuddsordninger. Dette har næringslivet spart store summer på, samtidig som det gir mer forutsigbarhet for arbeidsgiver – fordeler som bør gis tilbake til arbeidstakere gjennom høyere pensjonsopptjening

Det er varehandel-, reiseliv- og transportbransjen som i stor grad har den laveste satsen, men selv i bransjer som ellers har svært gode pensjonsordninger, er det selskaper som ikke gir pensjon fra første krone. Derfor anbefaler jeg alle lesere, yngre og eldre å logge inn på www.norskpensjon.no. Beregn din fremtidige pensjon, kontakt din kunderådgiver i banken og start egen privat sparing i dag!

Hans Petter Lier

Leder Finansforbundet Østfold