Ekstralønnen forsvinner

Tor Andre Sunde finansforbundet

I år går finansnæringen fra 12,5 til 12 måneders lønnssystem. Det innebærer at du får en halv månedslønn mindre i desember og litt mer penger de andre månedene.

Tekst og foto: Sjur Anda

– Så langt jeg vet er finans den eneste næringen og det eneste tariffområdet som har 12,5 måneders lønnssystem, sier spesialrådgiver Tor André Sunde i Finansforbundet.

Bakgrunnen for lønnssystemet, der man får en halv ekstra månedslønn i desember, er at partene på et tidspunkt tariffestet julegratiale, og at det ble regulert til en halv månedslønn. Men i realiteten er det faktisk tvungen rentefri sparing.

– De ansatte som omfattes av ordningen, trekkes fire prosent av lønnen hver måned. Denne blir utbetalt igjen i desember. Noen synes det er fint med ekstra penger i desember, men de færreste liker rentefri sparing, sier Sunde.

De færreste liker rentefri sparing

Samtidig forsvinner disse pengene hvis du slutter før desember, på samme måte som at folk som begynner på høsten får full uttelling.

– Den halve ekstra månedslønnen har ikke inngått i timelønnssatsen, og det er den som ligger til grunn for disse ytelsene. Det samme gjelder overtidssatsen, som også er basert på timelønnen, forklarer Sunde.

Også når det gjelder sykepengegrunnlag og for ansatte som havner på AAP (arbeidsavklaringspenger), vil dette kunne slå positivt ut.

 4,44 PROSENT ØKNING

Med denne endringen får finansbransjen et lønnssystem som er mer i tråd med resten av Norge.

– Det var Finans Norge som kom med dette forslaget i årets tarifforhandlinger. Signalene er at dagens tariff har bidratt til at enkelte bedrifter ikke har villet være med i tariffområdet, sier Sunde.

For å kompensere for den ekstra halve månedslønnen i desember, får alle i utgangspunktet fire prosent ekstra hver måned. I tillegg kommer 0,44 prosent som skal kompensere for noe mindre feriepenger. Totalt blir det da 4,44 prosent ekstra hver måned fra januar neste år.

– Alle skal over fra første januar, med unntak for virksomheter der bedrift og tillitsvalgte har avtalt å beholde 12,5-månederssystemet. Avtaleverket åpner for lokale tilpasninger av lønnssystemene, sier Sunde.