Fremtind utlyser 40 nye stillinger

Norges nye forsikringskonsern Fremtind AS starter offensivt og utlyser 40 nye stillinger de neste ukene. Ved oppstarten 1. januar hadde selskapet 900 ansatte.

Tekst: Magne S. Otterdal Foto: Simen Rudi

– Vi søker etter om lag 40 nye medarbeidere innenfor mange ulike områder, som data og analyse, konsept- og tjenestedesign, compliance og risikostyring, salgsutvikling, kunde- og betjeningskonsepter, HR, kommunikasjon, marked og sosiale medier, opplyser kommunikasjonsdirektør Kristin Vetleseter til Finansfokus.

SKAL BIDRA TIL VEKST

Ambisjonene til det nye forsikringsselskapet er tydelige. Fremtind er allerede på pallen som det tredje største forsikringsselskapet i landet. Selskapet startet 1. januar 2019 med 900 ansatte, men allerede nå er det klart at antall ansatte skal øke med fire-fem prosent de første ukene.

De første stillingene ble utlyst denne uken. Nye medarbeidere søkes til det definerte vekstområdet “større bedrifter”. I tillegg skal Fremtid ansette flere it-utviklere til det såkalte Spinn-teamet.

– Fremtind ønsker å bygge opp talenter og la de videreutvikle seg i den retningen hvor de føler seg sterkest. Vi skal bygge et selskap for fremtiden og da skal vi satse på folkene våre, heter det i utlysingen av disse jobbene som ble lagt ut 10. januar, sier Vetleseter.

Vi søker etter 40 nye medarbeidere

Med spinnteknologiene samler forsikringsselskapet kjøredata fra sensorer i kundenes biler for å tilby bruksbasert forsikring som belønner gode sjåfører. Per i dag har Fremtind 22 000 kunder med smart bilforsikring og har samlet over 150 millioner kjørte kilometer med kjøredata. Selskapet venter en sterk vekst i smart bilforsikring de neste årene, og teknologien er kjernen i konkurransen om bilforsikringsmarkedet.

FORSIKRING FOR DELING

Stadig flere varer og tjenester i delingsøkonomien skaper også flere jobber i forsikring. Flere forsikringsselskaper kjemper om å tilby gode produkter i dette markedet.

I stillingsutlysningen skriver Fremtind at “stadig flere vil dele og leie, fremfor å eie” og at det “i en hverdag som blir mer og mer digital trengs et forsikringsselskap som tenker nytt”.

Det søkes etter folk som er sterke på analyse av data, folk som kan bidra til satsing på kunstig intelligens og maskinlæring.  Det jaktes også på folk som liker å jobbe med data governance, der oppgavene er “å styre Fremtind i retning mot å bli en datadrevet organisasjon”.

FREMTIDSVISJONEN

FÅR NYE KOLLEGER: Glenn Andreas Brownlee jobber som frontend-arkitekt og IOS-utvikler i Fremtind Forsikring. Han får flere nye kolleger i ukene og månedene som kommer.

Med Turid Grotmoll som konsernsjef markedsfører Fremtind seg som “fremtidens forsikringsselskap”.  Virksomheten er resultat av en fusjon som ble initiert for et drøyt halvår siden. DNB og SpareBank 1 Gruppen startet forhandlingene om en sammenslåing av daværende DNB Forsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring i juni 2018.

Tre måneder senere ble fusjonsavtalen signert. De neste tre månedene frem mot nyttår har de to organisasjonen jobbet seg nærmere sammen til ett konsern med tilnærmet komplett produktportefølje innenfor risikoforsikring til privat- og småbedriftsmarkedet. Samtidig viser jakten på nye medarbeidere at Fremtind også satser betydelig på storbedriftsmarkedet.

MILLIARDVERDIER

Ved avtaleinngåelsen ble det nye skadeselskapet verdsatt til 19,75 milliarder kroner. SpareBank 1 eier 65 prosent og DNB 35 prosent i det nye selskapet. For DNB vil transaksjonen vises igjen i 2018-regnskapet med en gevinst på rundt tre milliarder kroner, mens SpareBank 1 Gruppen vil få en gevinst på 1,71 milliarder. DNB har opsjon på å kjøpe seg opp til 40 prosent.

Finanstilsynet godkjente fusjonen like før jul. Ni dager senere, 1. januar 2019 kunne starte den største delen av virksomheten under det nye navnet Fremtind. Størrelsen på det nye selskapet med raskt økende antall ansatte kan illustreres med proforma-resultat etter skatt for 2017 på rundt 1,8 milliarder kroner.

Finanstilsynet er foreløpig ikke er ferdig med å vurdere fisjonen av og overføring av personrisikoproduktene i livselskapene DNB Livsforsikring og SpareBank 1 Forsikring til det nye Fremtind Forsikring AS.