Hårreisende fra Luminor

Nordea og Luminor har opptrådt så hårreisende i Estland at nordiske kolleger har hatt vanskelig for å tro det som har skjedd.

Tekst og foto: Börge Nilsson/Textra

– Når man innså at det som hadde skjedd likevel var sant, oppsto det stor usikkerhet i hvordan vi skulle involvere oss, sier Arvid Ahrin, generalsekretær i Nordic Financial Unions (NFU).

Ledelsen for fagforeningen i Luminor synes at støtten fra de nordiske finanstillitsvalgte har vært liten. Men det har sine forklaringer, mener Arvid Ahrin som nylig møtte de tillitsvalgte i Tallinn.

HELT UTROLIG

Det som hadde skjedd i Estland fremsto som helt utrolig.

– Det tok tid før det gikk opp for oss, ettersom dette avvek så kraftig fra hvordan bankene opptrer i de nordiske landene. Her har fagforeningen og ledelsen et konstruktivt samarbeidsklima, sier Arvid Ahrin som understreker at han ikke vil vurdere hvordan hans medlemsforbund har opptrådt i denne saken.

I konflikten med den første tillitsvalgte, Hannes Veskimäe, løste de nordiske fagforeningene dilemmaet gjennom å betale advokatkostnadene da Veskimäe ble kjøpt ut av Nordea. Utover dette forholdt de seg temmelig passive, i alle fall utad.

Andre ytringer som opplevdes ukjente i nordisk sammenheng, var for eksempel demonstrasjonen med tildekkede ansikter foran Nordeas daværende hovedkontor i Stockholm.

– Det er man ikke vant til, og det skapte en viss usikkerhet, sier Ahrin.

Finansforbundet i Estland også fått konkret støtte gjennom at NFU betalte tre års lønn til tillitsvalgt Risto Raudkivi som rekrutterte nye medlemmer. Prosjektet ble avsluttet i sommer, men styret i NFU vil bestemme om det blir en fortsettelse i en eller annen form.

VIL HJELPE

Hans Christian Riise, president i Nordea Union Board, sier at samarbeidet med fagforeningen i Estland sluttet da Nordea og DNB etablerte Luminor.

– Nå styrer de sin egen fagforening. Vi har ikke hatt noen innflytelse og dialog med dem. Det jeg har fått vite, har jeg fått vite gjennom mediene.

Ifølge Riise er fagforeningen i Nordea rede til å hjelpe kollegene i Estland hvis de ber om det.

– Både i DNB og i Nordea har vi sagt at vi kan gå til eierne å kreve at de skal stå for de samme verdier i Estland som i Norden, understreker Riise.

FORTSATT DELEIER

I andre kvartal 2019 er det forventet at salget til Blacktone blir godkjent. Da vil Nordea og DNB eie 20 prosent hver av Luminor. Nordea har uttrykt ønske om å selge sin gjenværende eierandel. Det har ikke DNB.

I en e-post skriver Cecilie Skjennald i DNBs kommunikasjonsavdeling at DNB har en langsiktig horisont på eierskapet i banken selv etter at transaksjonen er gjennomført.

Så langt har ikke Finansforbundet i DNB hatt noen kontakt med fagforeningen i Luminor, ifølge konsernhovedtillitsvalgt Vigdis Mathisen.

– Kommer dere til å ta kontakt etter som dere blir den eneste nordiske deleieren i Luminor?

– Eierskapet vurderes som et rent strategisk eierskap. Derfor har vi ikke til hensikt å innlede noe samarbeid her, slik jeg ser det. Vi kommer derfor ikke til å ta noe initiativ fra vår side, skriver Vigdis Mathisen i en e-post til Finansfokus.