Foretakene har en del å gå på i hvitvaskingsarbeidet

Foretakene må skjerpe seg i sitt hvitvaskingsarbeid og ansvaret ligger hos styre og ledelse, sier Morten Baltzersen, direktør i Finanstilsynet.

I dette videointervjuet gir han klar beskjed om hvor ansvaret for hvitvaskingsarbeidet ligger. Sunne holdninger i hele organisasjonen må til for å lykkes. De som ikke tar dette på alvor risikerer bøter.