Fra aksjemegler til compliance-officer

Han hadde jobbet i fjorten år som aksjemegler da han tok en 180 graders vending og begynte i Finanstilsynet i 1997. Den gangen var det ikke så mange som snakket om compliance. Nå kommer nye medarbeidere inn overalt.

Tekst: Claude R. Olsen Foto: Gorm K. Gaare

– Jeg har ikke tall, men det har vært en enorm vekst både her hjemme og ute i antallet som jobber med compliance. Før var det kanskje én compliance-officer i hvert foretak. Nå er det mange, og de store bankene har store compliance-avdelinger, sier Lars Gjørvad.

Han har jobbet med compliance i 21 år: i Finanstilsynet, som selvstendig konsulent og nå som ansatt compliance- and risk-officer i NRP Asset Management og Anaxo.

Mye av tiden i Finanstilsynet handlet om prosessen frem mot MiFID I (Markets in financial instruments) som var det første store EU-direktivet om verdipapirmarkedet. Det resulterte i den norske verdipapirhandelloven i 2007, rett før finanskrisen.

De siste årene har han bare jobbet med AIF (alternative investeringsfond) som har konsesjon etter lov om alternative investeringsfond, men behovet for compliance er like stort.

– Det handler om etterlevelse her også. Vi har jo ikke salg og rådgivning, men det er likevel ganske komplekse regelverk som skal etterleves, med mange dokumentasjonskrav. Vi jobber med compliance som andre steder, sier han.

De følger også modellen med tre forsvarslinjer der førstelinjen er forretningsområdene.

– Det er veldig viktig at forretningsområdene har eierskap til sin compliance-risiko og sørger for løpende kontrollarbeid og kvalitetskontroll i førstelinjen.

– Hvordan er det å være compliance-officer, blir du sett på som politi?

– Nei det har jeg aldri opplevd. Arbeidet er mer preget av dialog og samarbeid. Samtidig er det slik at de vet at jeg vet om hva som gjøres, og hvordan det ikke skal gjøres. Så du er nødt til å ha autoritet, men vi blir ikke sett på som internt politi, sier han.

– Er det ofte du må si fra at noen har gjort noe de ikke skulle etter regelverket?

– Jeg synes ikke det er ofte i de organisasjonene jeg jobber med nå. Det er godt innarbeidet.

– Hva er risikoen for bedrifter som ikke har orden på compliance-funksjonen?

– Risikoen for foretak som har konsesjon, for eksempel etter verdipapirloven eller AIF-loven, er at de mister konsesjonen og tillatelsen til å drive. Da er det slutt. Det er det de fleste er redde for og prøver å unngå, avslutter Lars Gjørvad.