Compliance: Din nye vaktbikkje

Alle snakker om compliance som det store vekstområdet i finansnæringen, men ingen vet hvor mange som egentlig arbeider med å kontrollere om regelverket følges.

Tekst: Svein Åge Eriksen

LEDER: Stadig flere ansatte i finansnæringen arbeider med å kontrollere om alt som gjøres, er i samsvar med EU-regler, lover og forskrifter. Compliance er din nye vaktbikkje.

Den omfattende kontrollvirksomheten fører til økt press og stress hos de ansatte. Det viser en undersøkelse gjennomført av Nordic Financial Unions, NFU. 80 prosent av de ansatte opplever at arbeidsbelastningen har økt som følge av de nye kravene til dokumentasjon. Hver dag bruker ansatte mellom én og tre timer på dokumentasjon. Mange ansatte opplever å bli skviset mellom kravene til dokumentasjon og ledelsens krav om å skaffe og betjene nye kunder.

Selvsagt er det helt nødvendig og riktig at finansnæringen blir kontrollert og etterprøvd, men spørsmålet er om den omfattende kontrollvirksomheten går på helsen løs. Mange er bekymret for at de ikke gjør dokumentasjonen godt nok samt hva og hvordan de skal skrive. Den omfattende kontrollvirksomheten er også en betydelig kostnad for bedriftene.

Alle snakker om compliance som det store vekstområdet i finansnæringen, men ingen vet hvor mange som egentlig arbeider med å kontrollere om regelverket følges. Finansfokus har vært i kontakt med bransjeorganisasjonen Finans Norge og DNB, men ingen av de to kan gi tall på omfanget. Er dette noe som ikke tåler offentlighetens lys?

Ny teknologi gjør også sitt inntog innen compliance. RegTech vil kunne robotisere og effektivisere viktige deler av compliance-arbeidet. Det vil redusere de store kostnadene bedriftene har til dette arbeidet, men spørsmålet blir da hva som skjer med alle dem som nå har fått compliance som arbeidsoppgave?

SVEIN ÅGE ERIKSEN

Ansvarlig redaktør

sae@finansforbundet.no

www.finansfokus.no

twitter: @finansfokus

Facebook: Finansfokus

Telefon: 900 79 547