– Ta til fornuft

Ting går fryktelig tregt når fornuft og strategi har ferie, anser forbundsleder Pål Hellman

Tekst: Pål Hellman

Denne lederen er ikke et sutrete innlegg i den manglende debatten om hva vi skal med finansbedrifter. Den er mer et stønn over hvor tregt det kan gå når fornuft og strategi har ferie.

Finansnæringen, heretter kalt F, er den mest lønnsomme landbaserte næringen i Norge. Skatt fra F fyller godt i statskassen. Dette er bra! Og sånn skal det være. Det som hadde vært en fordel for nasjonen Norge, var å se på F i et større perspektiv enn å være pengeflytterindustri og melkeku for staten.

Vi er i det største skiftet i moderne tid. Ny teknologi overtar gamle funksjoner og arbeidsplasser. Nye skapes. F er den næringen som utnytter teknologi raskest. Vi gjør det på mange måter, også i interaksjon med kunder. Men vi mangler noe vesentlig: F er den eneste næringen uten en egen næringspolitikk. Det utøves tilsyn og kontroll med oss. Det skulle bare mangle. Men viljen til å utnytte kapasiteten F har til utvikling av nytt næringsliv og sikring av sysselsetting, er fraværende hos myndighetene.

F tilbyr å være den finansielle støtten til ny virkelighet. Vi er representert over hele landet og har lokalkunnskap nok til å kunne ta nødvendig risiko i nysatsingen. Finansforbundets medlemmer er skjerpet og klare. Det er kvalitet i alle ledd.

Det synes å være viktigst å utøve tilsyn og kontroll, og å innføre enda flere lover og regler for å holde oss i ørene. Vi skal bli kontrollert, kritisert og justert når det er nødvendig. Men det er meningsløst å ikke utnytte kraften og kunnskapen i næringen til større verdiskaping.

En helhetlig nasjonal strategi for samarbeid mellom myndigheter, finans, øvrig næringsliv og utdanningsinstitusjoner er det eneste fornuftige i det skiftet vi er inne i.  Var det noe mer dere lurte på?

PÅL ADRIAN HELLMAN

Forbundsleder

Twitter: @Pahfinans

Mobil: 938 33 550