18 må gå i Gjensidige

Totalt 18 ansatte må slutte i Gjensidige Forsikring Privat når selskapet legger ned åtte kontorer og reduserer bemanningen ved ytterligere åtte kontorer. 45 ansatte får nye oppgaver i selskapet.

TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: GJENSIDIGE

I regnskapet for tredje kvartal tar Gjensidige en tapsavsetning på 160 millioner kroner. Halvparten av beløpet brukes til restrukturering, mens den andre halvparten settes av til forventede erstatningskrav fra jordbruket etter tørkesommeren, skriver Dagens Næringsliv.

Innen første halvår 2019 legger Gjensidige Forsikring ned salgskontorene i Harstad, Mo i Rana, Måløy, Førde, Arendal, Elverum, Skøyen og Nydalen. Ni ansatte ved de åtte salgskontorene i distriktene mister jobben. I tillegg slutter ni ansatte fordi bemanningen reduseres blant annet ved kontorene i Tromsø, Stavanger, Tønsberg og Hamar. 45 ansatte får nye arbeidsoppgaver. Alle berørte medarbeidere er informert.  De overtallige får hjelp til å finne nye jobbmuligheter i eller utenfor selskapet så langt det er mulig eller tilbud om sluttpakke.

STOR RISIKO

Finansforbundet i Gjensidige kan ikke stille seg bak beslutningen om å legge ned mange av Gjensidiges kontorer i distriktene.

– Vi er av den oppfatning at det er en stor risiko knyttet til dette. Vi kvitter oss med mye tung kompetanse innen salg og rådgivning som det tar tid å erstatte. Dette kunne vært løst på en smidigere måte ved å benytte digital teknologi. Da ville kompetansen til den enkelte selger bli ivaretatt, slik at vedkommende fortsatt kunne arbeidet og det ville ikke vært nødvendig å legge ned kontorer, sier Ellen Kristin Enger som er hovedtillitsvalgt i privatområdet i Gjensidige Forsikring.

Endringene påvirker de ansatte

Forsikringsselskapet har gjort en grundig analyse i forkant av endringene. Alle aktiviteter som gjøres i distribusjonen har vært vurdert i forhold til hva som skaper mest verdi for kunden og selskapet. De tillitsvalgte er ikke uenige i måten Gjensidige skal møte kunden på i fremtiden, men de er uenige i at beslutningen rammer de ansatte og kontorene i distriktene spesielt hardt.

GOD INVOLVERING

Forbundets tillitsvalgte har vært involvert i prosessen helt fra starten og har blitt lyttet til. De har fått gjennomslag som gjør endringene mer skånsomme for de ansatte. Blant annet har de tillitsvalgte fått aksept for å skjerme ansatte som er over 55 år. Likevel er de ikke fornøyd med at forsikringsselskapet nå kutter verdifull kompetanse i distriktene.

–  Vi forstår at selskapets distribusjon må løses mer effektivt. Samtidig har vi langt større problemer med å forstå hvorfor ikke ansatte med lang og bred kompetanse kan bruke ny teknologi for å koble seg på våre digitale systemer. Da kunne de bare fortsette å arbeide på digitale flater fra der de bor, sier Enger.

SKAPER USIKKERHET

Alle omstillinger og nedbemanninger skaper usikkerhet hos de ansatte i Gjensidige Forsikring. Etter denne runden sitter Gjensidige igjen med kundesentre i Fredrikstad og Bergen. I tillegg har selskapet salgssentre i Trondheim og Skien. Et nytt salgssenter skal nå etableres på Skøyen i Oslo.

– Det er ingen tvil om at alle endringene påvirker de ansatte i selskapet.  Signalene fremover er at endringene kommer til å fortsette. Vi forstår selvsagt at Gjensidige må drive selskapet på en slik måte at vi skaper et økonomisk grunnlag for fremtidige arbeidsplasser, men vi mener dette må skje på en måte som bedre ivaretar de ansattes behov, sier Ellen Kristin Enger.

Omstilling og nedbemanning: Dette bør du vite (finansforbundet.no)