Positiv til at selgere ikke får kalle seg rådgiver

Connectum Capital Management, en av landets få, uavhengige finansrådgivere, tror nye regler for rådgivning vil føre til vekst i bransjen.

Tekst: Tellef Øgrim Foto: Gorm K. Gaare

Sørlendingen Nils-Odd Tønnevold og engelskmannen Richard Stott var praktisk talt alene på det norske markedet for uavhengig finansrådgivning da de startet Connectum i 2003. I dag finnes det ifølge Tønnevold en håndfull selskaper som tilbyr rådgivning helt uten å tilby egne produkter. Inntektene får de kun fra honoraret kundene betaler.

– Det hadde nok vært flere av oss dersom folk hadde forstått forskjellen mellom en representant for en bank eller et finanshus, som selger egne fondsprodukter, og en som kun gir råd, sier Tønnevold.

REGLENE MÅTTE KOMME

Derfor er han også svært positiv til utkastet til ny finansavtalelov, der regjeringen foreslår at du ikke kan kalle deg finansrådgiver hvis du også selger for eksempel fond. Dersom det blir vedtatt, vil trolig ikke en ansatt i et finanshus kunne kalle seg rådgiver.

Lever du av produktsalg, er du selger, ikke rådgiver

Tønnevold mener at reglene måtte komme, ikke minst på grunn av trykket fra EU om sterkere beskyttelse av forbrukerne.

– Det har vært for mange uheldige episoder hvor de som skal formidle finansiell rådgivning, har satt sine egne interesser først. Man har rett og slett begynt i feil ende, , sier Tønnevold.

– Ser du dette som en stor endring?

– Ja, for nå kommer kundene lettere til å forstå hvem det er de snakker med. Lever du av produktsalg, er du selger, ikke rådgiver.

Les om forslaget her.

DE HAR SKYLAPPER

– Finans Norge mener at det ikke bør knyttes noen flere eller mer omfattende plikter til finansagenter eller finansrådgivere enn det som følger av den eksisterende finansavtaleloven. Er du overrasket over motstanden mot forslaget?

– Nei, men jeg tror de har skylapper, og er opptatt av å beskytte seg selv. Det er mange i finanssektoren som er blinde for om det er klokt eller ikke, at bankene sier de driver rådgivning mens de lever av salg av egne finansprodukter, slik at det kundene får ikke er rådgivning. Når folk etter hvert blir mer klar over dette, så kan det slå tilbake på bankene, hvis vi ikke får denne endringen, hevder Tønnevold.

Han er heller ikke overrasket over støtten fra Finanstilsynet.

– Jeg tror de ser på sin rolle som tilsynsmyndighet, og at de er opptatt av kundenes ve og vel. De ser på dette som en nødvendig måte å komme videre på. Ut fra EUs regler skal det egentlig være forbudt å gi råd og ta betalt på noen annen måte enn fra kunden. Derfor er det heller ikke overraskende at Finanstilsynet støtter dette. Tilsynet er jo en uavhengig part, Finans Norge er det ikke.

FARE FOR Å BLI LURT

Til gjengjeld innrømmer Tønnevold at det en viss fare for at flere kunder havner hos uærlige rådgivere, dersom reglene blir vedtatt og folk i større grad søker råd hos mindre aktører i markedet.

– Den faren er til stede. Men da er det verdt å huske på at resultatet til syvende og sist kan bli like dårlig hos banken som hos noen av disse tjenestene. Husk at vi har eksempler på at flere banker har brutt god forretningsskikk. Flere har fått klar tilbakemelding fra offentlige tilsyn etter at de har solgt noe som ikke var egnet for kundene, eller for eksempel solgt indeksfond som de har tatt overpris for.

ETTERLYSER KORREKTE MERKELAPPER

Tønnevold mener at vi først og fremst trenger to ting: at banker og aktører tar ansvar ved å bruke riktige merkelapper. Veileder du kunder på bakgrunn av eget sortiment, da er du en selger.

15 år etter at Connectum ble etablert, er det fortsatt meget få uavhengige finansrådgivere her til lands. Men Tønnevold tror det blir flere dersom reglene i høringsutkastet til ny finansavtalelov blir vedtatt i Stortinget.

– Ja, det vil komme som et resultat av en rendyrking av uavhengig rådgivning. Men husk at vi også trenger produktene og dermed også produktleverandørene, man må bare ikke blande rollene. Man må kunne stole på at råd man får, er til ens eget beste. Vi må være trygge på at den som gir råd, ikke setter seg selv først, avslutter Nils-Odd Tønnevold.

FAKTA:

Connectum Capital Management (etablert i 2003) er underlagt konsesjon som omfatter rådgivning, formidling av ordre og analyse, utstedt av Finanstilsynet.

I tillegg er selskapet, som det eneste i Norge, sertifisert av CEFEX (Centre for Fiduciary Excellence), en uavhengig organisasjon som sertifiserer og kontrollerer finansselskaper over hele verden.

Connectum har to rådgivere i Norge og én i Sverige og omsetter for 6,5 millioner kroner. Selskapet har ingen annen inntekt enn den som kommer fra selve rådgivningen.

– I stedet for å selge produkter eller programmer er vi din langsiktige samarbeidspartner og betrodde rådgiver. Vi tar ikke betalt i form av provisjoner eller bonuser fra leverandørene vi anbefaler, men i form av et forhåndsavtalt honorar, sier Nils-Odd Tønnevold.