Skuffet over finansskatten

Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å slå sammen ekstra finansskatt på lønn og skatt på overskudd til én felles skattesats. Dersom dette blir vedtatt, vil det i praksis bety at ekstraskatten på lønn blir videreført. I tillegg foreslår Regjeringen å innføre merverdiavgift på skadeforsikring.

TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: SVERRE CHR. JARILD

– Vi er skuffet over at regjeringen allerede nå ser ut til å ha konkludert om innretningen av finansskatten i Statsbudsjettet for 2019, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman.

Helt siden finansskatten ble innført i 2016 har Finansforbundet pekt på de uheldige konsekvensene en ekstra høy arbeidsgiveravgift skaper for finansnæringen og øvrig næringsliv i Norge. Derfor var det en stor seier da det i vår ble flertall på Stortinget for å fjerne ekstra skatt på lønn og i stedet se på andre måter å skattlegge finansnæringen.

– Det er synd at regjeringen ikke bruker mer ressurser på en bredere utredning før de konkluderer. Men i respekt for flertallet på Stortinget håper jeg at Regjeringen tar de innspillene de har fått og kommer tilbake med et langt bedre forslag når neste års statsbudsjett legges frem, sier Hellman.

ØKT SKATTLEGGING

Heller ikke Finans Norge er særlig begeistret for Regjeringens forslag til økt skattlegging av finansnæringen. Budsjettforslaget innebærer at forskjellen i skattesats til finansnæringen øker fra to til tre prosentpoeng, mens det øvrige næringslivet får redusert sin selskapsskatt med en prosent.

– Det er en utvikling i gal retning, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge til Dagens Næringsliv. Han er sterkt misfornøyd med at finansbedriftene både har høyere selskapsskatt og beholder høyere arbeidsgiveravgift enn andre næringer.

– Denne utviklingen kan vi ikke godta, sier Kreutzer.

I fjor betalte finansnæringen totalt 2,3 milliarder i finansskatt. Ekstra lønnsskatt utgjorde 1,8 milliarder og skatt på overskudd utgjorde 0,5 milliarder kroner. I forbindelse med statsbudsjettet for 2020 vil Regjeringen legge frem et nytt og endelig forslag til utforming av finansskatten.

SKADEFORSIKRING

I årets statsbudsjett foreslår Regjeringen å innføre merverdiavgift på skadeforsikring. Dette fordi «her ligger forholdende bedre til rette for innføring av merverdiavgift enn for marginbaserte tjenester», heter det i forslaget til statsbudsjett. Dersom dette forslaget blir vedtatt åpner Regjeringen for at skadeforsikringsselskapene skal slippe å betale finansskatt.