Banksammenslåing i nord

Harstad Sparebank og Lofoten Sparebank slås sammen fra 1. januar. Både ansatte og ledelse tror den nye banken være mer robust og solid å gi nye muligheter.

Tekst: Sjur Anda

– Vi har lange og gode samarbeidstradisjoner mellom bankene, så fusjonen var ganske naturlig. Dette vil gi oss større konkurransekraft og et større kompetansemiljø. Det vil også bli synergier kostnadsmessig, der compliance, økonomi og HR er områder vi ser på, sier Tore Karlsen, som er sjef for Harstad Sparebank. Han skal også lede den nye banken.

35 ANSATTE

– Etter fusjonen får vi større egenkapital. Det gjør det mulig for oss å følge næringslivet lenger i vekstfaser. Nå har vi vært begrenset i forhold til engasjementsstørrelser, sier banksjefen.

Loven sier at en kredittinstitusjon ikke kan påta seg engasjementer som overstiger 25 prosent av egenkapitalen. Den nyfusjonerte banken vil ha omkring 700 millioner i egenkapital og får 35 ansatte.

– Jeg tror dette blir bra, også for de ansatte. Det blir et større kompetansemiljø, der det er større karrieremuligheter. Dette vil kunne gjøre oss enda mer attraktive som arbeidsgiver overfor flinke unge folk. Det vil bli noe endret arbeidsinnhold for noen, men det skal vi løse i godt samarbeid med de ansatte, sier Karlsen.

Harstad Sparebank er den største av de to som slås sammen. Men Karlsen er tydelig på at det er en reell fusjon, ikke en overtakelse.

– Banken skal ha en desentral lederstruktur og skal ikke ha noe tradisjonelt hovedkontor. Forretningsadressen blir Leknes. Begge banker får god representasjon både i generalforsamling og styre, sier Karlsen.

BRA FOR DE ANSATTE

Hovedtillitsvalgt i Harstad Sparebank, Anny-Beth Rochmann Tande, er også positiv til fusjonen.

Fornøyde ansatte: – Jeg har ikke fått noen negative tilbakemeldinger på fusjonen, sier Anny-Beth Rochmann Tande

– De ansatte vil få nye muligheter til faglig utvikling. Jeg har ikke fått noen signaler om at dette skulle være noe negativt. Ingen mister jobben, og dette er med på å gjøre arbeidsplassene tryggere når vi får en større og mer robust arbeidsgiver, sier Tande.

– Hvordan har prosessen vært, sett fra et ansattperspektiv?

– Vi har fått vært med gjennom hele prosessen og både fått informasjon og vært med og påvirket. Det har også vært viktig med god informasjon til de ansatte, slik at de har fått vite hva som skjer, sier Tande.

NAVNET IKKE KLART

Etter planen skal den nye banken være en realitet fra 1. januar 2019. En ting som ikke er klart er navnet.

– Arbeidsnavnet har vært Lofoten Harstad Sparebank, men ingenting er spikret. Vi skal ha en workshop rundt dette nå. Det er viktig med et navn de ansatte kan identifisere seg med. Navnevalget havnet sist i prosessen.Det var mer presserende å få på plass det Finanstilsynet trengte for å godkjenne sammenslåingen, sier Tore Karlsen.