Under samme paraply

1 000 ansatte i SpareBank 1 Forsikring og DNB Forsikring får ny arbeidsgiver 1. januar neste år, men fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sjur Anda

24. september signerte SpareBank 1 Gruppen og DNB en avtale om å fusjonere sine forsikringsselskaper. Alle fast ansatte vil følge med virksomhetsoverdragelsen som også krever godkjenning fra myndighetene. Etter planen skal det som blir Norges tredje største forsikringsselskap være i drift fra 1. januar 2019. Turid Grotmoll, som er konsernsjef i SpareBank 1 Gruppen AS og adm.dir. i SpareBank 1 Forsikring AS blir administrerende direktør i det nye selskapet.

SPENNENDE MULIGHET

Konsern- og hovedtillitsvalgt Karolina Lindqvist i SpareBank 1 Forsikring og hovedtillitsvalgt Per-Kristian Ek i DNB Forsikring synes fusjonen er en spennende mulighet for alle ansatte. De tillitsvalgte er fornøyd med den medvirkningen de har hatt i prosessen så langt, men det gikk litt tregt i starten.

– Ingen av oss ble spesielt overrasket da vi ble informert om fusjonsplanene kvelden før de ble offentliggjort 20. juni. Vi har etter hvert blitt vant til at det skjer store endringer i vår bransje og Vipps er jo et godt eksempel på dette.

Hvordan reagerte de ansatte på fusjonsplanene?
– Det var naturlig nok mange spørsmål i begynnelsen og noen ansatte ble også bekymret. De ansatte var spesielt opptatt av pensjonsspørsmål, AFP og personalgoder. Det tok litt tid før vi kom godt i gang med prosessen, men det skyldes også at dette skjedde like før sommerferien, sier de to hovedtillitsvalgte.

Men etter ferien opplevde de to at fusjonsprosessen kom mer på skinner. Det er etablert en god dialog med ledelsen med flere møteplasser. De tillitsvalgte har blitt invitert i de ulike prosjektene som skal gjennomføres i prosessen både på selskaps- og konsernnivå. I tillegg er det etablert gode informasjonsrutiner med allmøter og egne intranettsider om fusjonen.

FIRE KRAV

Da nyheten om fusjonen ble kjent like før sommerferien, tok de tillitsvalgte kontakt med Finansforbundet for bistand både juridisk og tariffmessig.

– Forbundet har lang erfaring med fusjonsprosesser og i tillegg har vi også mye god kompetanse i egne organisasjoner som blir nyttig videre fremover. Vi er veldig godt fornøyd med den bistanden vi har fått fra forbundet sentralt både juridisk og på tariffområdet. Derfor er vi rimelig trygge på at vi til slutt vil ende opp med et godt resultat, men det er selvsagt mye arbeid som gjenstår, sier Karolina Lindqvist.

Hvilke krav har dere stilt fusjonsprosessen og har dere fått gjennomslag for disse?

– Siden denne fusjonen innebærer en virksomhetsoverdragelse er det et viktig krav for oss at alle ansatte beholder retten til AFP. Vi krever også at DNB-ansatte opprettholder den kompensasjonen vi fikk da alle ansatte gikk fra ytelse- til innskuddspensjon. I tillegg er det viktig at vi får fast styrerepresentasjon i det nye selskapet. Endelig er det et krav at det nye selskapet må bli medlem av Finans Norge, slik at vi beholder vår avtalestruktur med Sentralavtale og Hovedavtale, sier Per-Kristian Ek.

Alle ansatte må beholde retten til AFP

UAVKLARTE SPØRSMÅL

Siden fusjonsavtalen nettopp er undertegnet, er det fortsatt mye arbeid som gjenstår før alt er avklart. Et viktig spørsmål som foreløpig ikke har vært diskutert er hvordan pensjonsordningene blir for de ansatte i det nye selskapet.

Det er mye arbeid som gjenstår

Ett annet spørsmål som foreløpig ikke er avklart er plasseringen av hovedkontoret. Mange ansatte er naturlig nok opptatt av om de får kortere eller lenger reisevei til jobben i det nye selskapet. Men det blir neppe langt å reise. I fusjonsdokumentene er det sagt at det nye hovedkontoret skal lokaliseres sentralt i Oslo.

Navnet på det fusjonerte selskapet er heller ikke avklart. Fusjonspartene er imidlertid enige om at det skal velges et nøytralt navn som ikke kan kobles til dagens selskaper. Imidlertid skal det nye selskapets forsikringer selges under merkevarene DNB, SpareBank 1 og LOfavør.

TREDJE STØRSTE

SpareBank 1 Gruppen AS skal ha en eierandel på 65 prosent og DNB ASA 35 prosent i det nye selskapet. DNB har i tillegg sikret en opsjon på å kjøpe seg opp til 40 prosent eierandel. Selskapet vil fortsatt være et datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS, heter det i en pressemelding.

Det nye selskapet vil allerede ved fusjonstidspunktet være landets tredje største forsikringsselskap, og landets største med distribusjon gjennom bankenes 360 lokale kontorer, mobilbank, nettbank og kundesentre. I dag har SpareBank 1 Forsikring en markedsandel på 10,6 prosent, mens DNB Forsikring har en markedsandel på 4,7 prosent. Premievolumet på skadeforsikring totalt for begge selskaper per andre kvartal 2018 er om lag 8,8 mrd. kroner. Målet er å bli størst på privat skadeforsikring i Norge.

– Vi er veldig glade for at vi nå er blitt enige om en endelig fusjonsavtale, helt i tråd med intensjonsavtalen. Med det nye selskapet vil vi få større kraft til å videreutvikle innovative og kundevennlige løsninger, og komme enda raskere på banen med nye produkter til kundene. Vi skaper nå morgendagens forsikringsselskap, og har store ambisjoner, sier Turid Grotmoll, konsernsjef i SpareBank 1 Gruppen.