Elijah byttet navn for å få finansjobb

Å endre navn til Olsen eller Hansen er det noen utlendinger som gjør for lettere å komme gjennom nåløyet til jobbintervju og ansettelse i norske bedrifter. En som har gjort nettopp dette, er Elijah Hansen fra Syria.

Tekst: Amalie S. Nærø, Sverre W. Bjørnholt, Claude R. Olsen, Tellef Øgrim, Magne S. Otterdal

Foto: Gorm K. Gaare

Han er usikker på hvor mye navneskiftet har bidratt.

– Det nye navnet mitt har hjulpet meg til å komme på noen intervjuer, men ikke mer enn det, sier Hansen.

Han er nå student på Handelshøyskolen BI, og satser for fullt på en norsk karriere.

Da han kom til Norge som 26-årig flyktning på sykkel over grensen fra Russland, endret den bankutdannede mannen navn fra Ali al Salim til Hansen. Etter litt research hadde han funnet ut at Hansen var det mest brukte etternavnet i Norge.

EN ÅPENBAR DISKRIMINERING

Shabad Khang, som i dag jobber i Forex Bank, mener det hersker en åpenbar diskriminering i finansbransjen på grunnlag av etnisitet.

– Det er helt åpenbart diskriminering på grunnlag av etnisitet og kjønn i finansbransjen. Om det er bevisst eller ubevisst kan jeg ikke svare på. Men man hører stadig historier om at å endre navnet sitt til noe som lyder mer norsk, åpner flere dører. Mange som kommer fra utlandet behersker heller ikke språket så godt i begynnelsen, sier hun.

KARRIERE I FINANS: Shabad Khang har karrieredrømmen om ledende stilling i finans klar. Hun begynte som deltidsansatt i Forex Bank i 2015 og er nå fast ansatt som visefilialsjef.

Mange ganger i jobbintervjuer har hun opplevd at språkkunnskapene hennes blir satt under et mikroskop, i stedet for hennes utdanning og kompetanse.

– Det føles litt urettferdig, sier Khang.

Hun er helt sikker på at mange innvandrere i finansnæringen ønsker å jobbe seg oppover og få høyere stillinger, men at ikke alle får muligheten til å gjøre det.

– I Forex blir vi vurdert og belønnet basert på verdiene og arbeidsinnsatsen, ikke på bakgrunn av hvem vi er eller hvor vi kommer fra.

Hun fikk jobb i Forex Bank etter fire år i Norge.  Der har hun nå vært ansatt siden 2015.    Mens norsk finansnæring har lav andel innvandrere på lønningslisten, kan Forex og en håndfull andre finansbedrifter som driver pengeoverføring til utlandet, skilte med en dominerende andel innvandrere blant de ansatte.

SLITER MED Å FÅ JOBB

– En av årsakene til at det er så mange hos oss med utenlandsk bakgrunn er at mange av disse har høyere utdannelse, men likevel sliter med å få en jobb som reflekterer deres kompetansenivå i Norge.

Det sier nasjonssjefen for Forex i Norge, Rune Viermyr. Han forklarer at denne gruppen ansatte ofte er språkkyndige, og det gjør det enklere for dem å kommunisere med de internasjonale kundene Forex har mange av.

I 2012 ga Statistisk sentralbyrå ut en rapport med tittelen “Innvandrerandeler blant ansatte i bedrifter”.  Den er ført i pennen av Erik Herstad Horgen, som i sammendraget beskrev situasjonen slik:

“Forskjellene i innvandrerrepresentasjonen er store når vi fordeler etter næring. Vi ser at innvandrere i alt er sterkt overrepresentert innen rengjøring, utleie av arbeidskraft og overnattingsvirksomhet og tilsvarende underrepresentert innen finansierings- og forsikringsvirksomhet samt innen elektrisitet, vann, avløp og renovasjon. “

MULTIKULTURELT VALUTASALG

En av finansbedriftene i Oslo som har diametralt motsatt statistikk sammenlignet med resten av den norske finansnæringen, er Forex Bank Norge. Av totalt 131 medarbeidere er kun 25 av disse etnisk norske. Ledelsen, inkludert hovedkontoret, består av syv etnisk norske ansatte, og 28 har utenlandsk bakgrunn.

— Vi er en svært multikulturell bedrift. Språkferdighetene kommer veldig godt til nytte, fordi en stor del av kundene våre er turister og folk med norsk som andrespråk, sier Shabad Khang.

Hun kom til Norge i 2011, etter å ha tatt master i finans og markedsføring i India. På Forex-avdelingen hvor hun jobber, i Brugata i Oslo, er det til sammen ti medarbeidere som snakker opp mot 15 forskjellige språk. De betjener primært kunder som skal ut å reise og som tar med seg valuta. Da er det Shabad Khangs og de andre ansattes oppgave å gi kundene gode reisetips og valutaråd; aller helst på kundens eget morsmål.

Shabad Khang har store planer om å jobbe seg videre oppover i finansnæringen. Drømmejobben har alltid vært å ha en høyere lederstilling i et finansforetak. Siden hun ble ansatt i Forex i 2015, har hun utviklet seg mye. Hun begynte som deltidsansatt, og er nå fast ansatt som visefilialsjef. I fjor fikk hun sjansen til å prøve seg som vikarierende filialsjef i et helt år.