Nå starter likelønnsjobben

Det er nå bransjen må vise ansvar. Arbeidsgivere må oppmuntre kvinner til å velge lederveien. De må tenke likelønn når den lokale lønnspotten skal fordeles. De må tenke likestilling ved rekruttering og i alt det de gjør.

Tekst: Sjur Frimand-Anda

KOMMENTAR: Sparebanken Sogn og Fjordane går foran og viser vei når det gjelder likelønn og likestilling. Her får ansatte bonus og lønnssamtale selv om de er ute i foreldrepermisjon. DNB har en likelønnspott på 17 millioner for å jevne ut forskjeller, selv om det bare er en dråpe i havet på DNBs lønnsbudsjett.  Alt dette er vel og bra, men hva gjør de andre bedriftene? Hvorfor er det fortsatt slik at kvinner i finansnæringen tjener bare 80 prosent av det mennene gjør?

Det er mange grunner til det. Flere mannlige ledere er én av årsakene, men ganske mye av lønnsforskjellen kan ikke forklares ut fra ulike posisjoner. Her har bransjen en klar utfordring, som nå er drøftet, utredet og konkludert. Rapporten «Likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen» er et utmerket verktøy som ikke bare peker på skjevhetene, men som også kommer med mange gode forslag til hvordan bedriftene bør jobbe. Hvis alle toppsjefer og HR-direktører leser den nøye og tar til seg innholdet, da kan det blir fart på et arbeid som strengt tatt ikke burde være nødvendig i 2018. At kvinner og menn fremdeles har ulike lønnsvilkår og karrieremuligheter i en så seriøs bransje som finans, er noe som må tas på alvor. Dette er et viktig arbeid som må systematiseres.

Det har vært mye snakk om likestilling og likelønn det siste året. Det er flere årsaker til dette. #Meetoo har pekt på hvordan menn har utnyttet sin posisjon til å trakassere kvinner. Finansforbundets likelønnsfilm har gått som en farsott, både innen- og utenlands.  I vårens lønnsforhandlinger fikk forbundet gjennomslag for at dem som er i foreldrepermisjon i minst fem måneder, automatisk får et ekstra lønnstrinn når de kommer tilbake.

Faren er at folk begynner å bli lei av dette temaet: Det har vært mye kvinnesak i mediene, nå må det vel snart være nok? Nei, det er ikke nok. Det er nå det virkelig begynner. Det er nå bransjen må vise ansvar. Arbeidsgivere må oppmuntre kvinner til å velge lederveien. De må tenke likelønn når den lokale lønnspotten skal fordeles. De må tenke likestilling ved rekruttering og i alt det de gjør. Først da vil resultatene komme.

Sjur Frimand-Anda

Journalist i Finansfokus