Får bonus og lønnssamtale under permisjon

– Det skulle bare mangle, sier Julie Vårdal Heggøy, bedriftsrådgiver i Sparebanken Sogn og Fjordane.

Tekst og foto: Sjur Frimand-Anda

DALE: Verden har nettopp begynt å spire. Busker og trær knopper seg om kapp. En solbadet vei slingrer seg frem, smal og svingte. Med jevne mellomrom må vi kjøre inn til siden og slippe forbi møtende trafikk. Vi er på vei til Dale, en liten bygd i Fjaler kommune, nesten så langt vest du kommer i Norge. De røde, hvite og blå flaggene vaier langsomt i en flau bris fra vest. De markerer frihet og frigjøring. Det er to måneder siden kvinnedagen, 73 år siden krigen tok slutt. Der dagen i dag markerte slutten på krig og konflikt, er dagen for to måneder siden fremdeles svært aktuell.

Julie Vårdal Heggøy tar imot oss med Isak, åtte måneder, på armen. Hun jobber til daglig som rådgiver i bedriftsmarked ved Sparebanken Sogn og Fjordanes (SSF) kontor i Dale. Fra stuevinduet har vi hele bygden liggende under oss, fjorden rammer tettstedet inn, og solen varmer mot fjellene i nord. Hun peker ned på arbeidsplassen, bare fem minutter unna.

– Kort vei til jobb, konstaterer hun, mens hun blander en porsjon grøt til Isak. Hun setter seg på gulvet, plasserer babyen i en vippestol og starter måltidet.

JOBB I PERMISJON

KONTAKT MED BEDRIFTEN: For Julie Vårdal Heggøy har det vært viktig å ha kontakt med arbeidsplassen under permisjonen. – Jeg har vært innom jevnlig og vært med på sosiale tilstelninger, og føler meg veldig inkludert. Det er bra, sier Heggøy.

Det er tredje gang hun er i fødselspermisjon. Første gang var hun nyutdannet siviløkonom med under ett år i jobben. Etter fem år i jobb, er det i dag noe annerledes å være i permisjon.

– Det var vanskeligere å gå ut i permisjon tidligere og å slippe hele porteføljen i et helt år. Jeg har en bedre og tettere relasjon til kundene mine nå, i og med at jeg har valgt å jobbe litt innimellom i løpet av de siste månedene. Det blir litt til og fra, det kommer an på arbeidsmengden på kontoret. Jeg setter stor pris på at jeg får lov til å ta del i jobben selv om jeg har permisjon. Banken har gjort en god jobb med tilrettelegging. Det er også godt å få brukt hodet, det er begrenset hvor utfordrende mating, leking og trilleturer blir i lengden. Det er godt å være sammen med andre voksne og å få brynt seg på andre ting, forklarer trebarnsmoren, som også til vanlig har stor fleksibilitet på jobben.

– Jeg styrer i stor grad dagene selv, og velger av og til hjemmekontor, selv om arbeidsplassen bare er fem minutter unna. Jeg kan også avslutte tidligere og ta igjen jobb på kvelden hvis det er nødvendig. Denne fleksibiliteten er veldig viktig for å få hverdagen til å gå opp i en småbarnsfamilie, konstaterer Heggøy.

KAN HAVNE LANGT BAK

Banken har også tatt flere grep for at kvinnelige ansatte ikke skal tape på å være i svangerskapspermisjon. Blant annet får man bonusutbetaling selv om man ikke er i jobb. I tillegg er det også innført medarbeidersamtale med fokus på lønn for ansatte som er i svangerskapspermisjon.

– Det skulle bare mangle. Man skal ikke tape penger på at man er dame og får barn. Alle skal ha en jevn lønnsutvikling. Det er viktig å ha et

TREDJE PERMISJONEN: Det er tredje gang Heggøy er hjemme i fødselspermisjon. – Hvis jeg ikke hadde hatt lønnsutvikling under permisjonene, ville jeg havnet et godt stykke bakpå, sier hun.

bevisst forhold til dette slik at ikke mødre blir akterutseilte. Ellers blir det fort at man havner langt bak hvis man får flere barn, sier Heggøy. Hun blir engasjert og glemmer et øyeblikk det hun holder på med. Isak spreller med beina og synes at mamma må skjerpe seg og komme med grøtskjeen. Sprellingen roer seg når maten når munnen.

– Tidligere og nåværende hovedtillitsvalgt har gjort en veldig god jobb for å få bort skjevhetene. Samtidig er det fremdeles ting å ta tak i, men jeg oppfatter at likestilling og likelønn er noe også ledelsen tar på alvor.

LANGSOMMERE KARRIERE

Heggøy har lederambisjoner, men innser at det nok vil kunne ta noe lengre tid enn for henne enn for hennes mannlige kolleger.

– Jeg er borte noen år, det kommer man ikke bort fra, og det vil påvirke karrieren. Samtidig er det kjempeviktig at vi er en del av bedriftens lønns- og bonussystem. Hvis jeg ikke hadde hatt lønnsutvikling i løpet av de tre permisjonene jeg har hatt, ville jeg tapt ganske mange tusen kroner. Hun synes SFF jobber godt, men at lik lønn og tilrettelegging ved barnefødsler burde være en selvfølge.

– Direktøren blir blant annet målt på andelen kvinnelige ledere. Det er bra, men burde kanskje ikke være nødvendig? Det at SFF utmerker seg som én av de flinke i klassen er bra, men det får meg til å lure på hvordan det står til i resten av bransjen, avslutter Heggøy.