Beslutninger blir bedre når Finansforbundet er med

FORBUNDSLEDER: Når dette skrives er det fire dager til Finansforbundet møter hos Riksmekleren.  Vi brøt forhandlingene i april da vi ikke kunne komme frem til en løsning.  Når du leser dette, er vi ferdig med mekling og har enten funnet en løsning eller vært i streik.  I dag, fredag 25. mai, vil jeg ikke forutse meklingens resultat.  Dette er et innlegg om partsforhold, og ikke oppdaterte nyheter jeg vet du har fått i fullt monn.

Hva er det som gjør mitt innlegg aktuelt?  Det er at partsforståelse og –forhold forrykkes.  Det opplever vi i årets forhandlinger og nå mekling.  Vi er enige om at den norske modellen har vært og er en forutsetning for at Norge går bra, og at befolkningen kan nyte godt av velferd på alle vis.  Staten, arbeidsgiverne og arbeidstakerne har fordelt ansvaret for at Norge skal lykkes med sine planer, og at befolkningen skal være sikret en trygg fremtid.  Det er tunge ansvar.  Finansforbundet tar sitt på alvor.

Det vi opplever både sentralt i næringen og lokalt, er at vår motpart ønsker å benytte seg sterkere av styringsretten.  Det er det samme som å si at de ikke anerkjenner Finansforbundets plass i den norske modellen.  Styringsrett og gode beslutninger er ikke det samme.  Vi anerkjenner arbeidsgivers rett til å beslutte, men vi vil være med å forme beslutningene til det beste for ansatte og bedriften.  Med økt styringsrett, sier arbeidsgiverne at den norske modellen – trepartssamarbeidet – ikke skal ha noen verdi.

Ingen kjenner næringen bedre enn de som jobber i den. Vi representerer de som jobber her.  Vi kjenner næringen godt.  Finansforbundet er en kunnskapsrik, kompetent og solid aktør.  Våre tillitsvalgte er de beste til å beskrive gode beslutninger. Vi aksepterer ikke at styringsretten skal hindre oss i å gjøre vår jobb.

Beslutninger blir bedre når Finansforbundet er med!

PÅL ADRIAN HELLMAN

Forbundsleder

Twitter: @Pahfinans

Mobil: 938 33 550

pah@finansforbundet.no