Vil gi rom for regnbuen på jobb

Seksuell orientering og kjønnsidentitet bør være et tema også på jobb. Det mener Human Capital & Diversity lead Wenche Fredriksen i Accenture.

Tekst: Sjur Frimand-Anda

– Mange snakker om hvor viktig det er med mangfold og inkludering i arbeidslivet. Det er imidlertid ikke mange som inkluderer seksuell orientering og kjønnsidentitet i sin mangfoldsagenda. Mange mener at dette er en privatsak som ikke har noe på arbeidsplassen å gjøre. Vi snakker imidlertid ikke om vår seksualitet på jobb. Vi snakker om våre liv. Tenk deg at du ikke tør prate om kjæresten eller ektefellen din på jobb, fordi du opplever at det ikke er rom for det? Tenk deg at du må skjule hvem du egentlig er, fordi du er redd for hvordan dine kolleger vil reagere? Det er virkeligheten for mange som bryter med normene for kjønn og seksualitet, sier Fredriksen.

HOLDER IGJEN

Resultatet er at mange holder igjen og ikke tør være seg selv på arbeidsplassen. Et sted hvor vi tilbringer en betydelig del av vår tid.

– Det kan være svært energikrevende å måtte skjule deler av sitt liv og hvem en egentlig er. Være redd for å forsnakke seg. Være redd for spørsmål om privatlivet. Være redd for å bli avslørt. Være redd for negative reaksjoner. Hvis folk ikke ønsker å være åpne om sin seksuelle orientering eller sin kjønnsidentitet, så er det selvsagt greit. Absolutt ingen skal tvinges ut av skapet. På vår arbeidsplass ønsker vi imidlertid at våre medarbeidere skal oppleve at det er trygt å være åpen, slik at de kan bruke sin energi på jobben og på å leve sine liv til fulle, sier Fredriksen, som var en av foredragsholderne på Finansforbundets fagpolitiske forum i mai.

ANGÅR ALLE

Fredriksen mener at dette er noe som angår oss alle.

– Det estimeres gjerne at omkring fem prosent av befolkningen er LHBT (lesbisk, homofil, bifil, eller transperson). Det antas også at et menneske har omkring 20 personer rundt seg som er viktige i ens liv. Dermed handler ikke dette bare om fem prosent av befolkningen, men om oss alle sammen. Dette handler om oss som foreldre, søsken, barn, venner, kolleger og kunder – alle kjenner noen. Vi må derfor skape en inkluderende kultur hvor hver enkelt medarbeider kan være hele seg og på den måten få det beste ut av sitt potensiale, sier Fredriksen, som i sitt arbeid i Accenture avdekket mangler både ved språk og kunnskap på LHBT- området.

ROSA KOMPETANSE

Gjennom sin personlige erfaring som mor, erfarte hun hvor vanskelig det var å snakke om tema. Hun utfordret derfor sin egen arbeidsplass til å ta tak i tematikken. Accenture ble dermed det første selskapet som gjennomførte Rosa Kompetanse for sine medarbeidere i januar 2014.

– Vi kontaktet organisasjonen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold – og har gjennomført deres Rosa Kompetanse kurs for alle ansatte. Kurset «Rosa Kompetanse Arbeidsliv» gir gode innspill om hvordan man på arbeidsplassen kan opptre trygt og inkluderende med tanke på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, sier Fredriksen, som lovpriser kurset.

– Dette er et utrolig bra opplegg som jeg oppfordrer andre selskaper til å benytte seg av. Det er svært praktisk rettet og handler i stor grad om hvordan vi kommuniserer med hverandre på en klok og inkluderende måte. Hva gjør du for eksempel hvis noen drar en homovits? Ler du? Eller sier du fra at dette ikke er greit? Verden er så heteronormativ at dette er noe som ikke kommer av seg selv, sier Fredriksen.

BEDRING

I ettertid har kulturen omkring disse spørsmålene utviklet seg mye i selskapet. De har blant annet malt en vegg i regnbuefarger, rekruttert over 400 medarbeidere som LHBT Allies, deltatt i Prideparaden årlig og etablert et nettverk for LHBT på arbeidsplassen sammen med en rekke andre offentlig etater og bedrifter.

Fredriksen har også vært aktiv i å dele Accenture’s erfaringer gjennom foredrag både i Norge og internasjonalt. Jeg ser på dette som et samfunnsansvar, sier Fredriksen.

– Dette kan til tider være et krevende tema å jobbe med, men samtidig utrolig givende. Det er ikke så mange år siden der jeg fikk fortalt at det ikke var noen homofile i Accenture Finland. Nå er holdningene ganske annerledes. I fjor deltok Accenture Finland i Helsinki Pride for første gang med 200 deltagere. Jeg er utrolig stolt av det vi har fått til. Vi har bare mottatt respekt og kjærlighet for det vi har gjort, sier Fredriksen.