Tapte pensjonssaken mot Tryg

Bergen tingrett slår fast at Tryg hadde anledning til å regulere de løpende utbetalingene fra selskapets ytelsespensjon. Dermed tapte 10 pensjonister saken de hadde anlagt mot sin tidligere arbeidsgiver.  

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Morten Brakestad 

 Advokatfirmaet Arntzen de Besche førte saken for Finansforbundet og pensjonistene som sto i den lukkede ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningen.  

 I Finansforbundet tar advokat Pål Behrens dommen til etterretning. Han vil lese dommen nøye og grundig før han tar stilling til om han vil anbefale å gå videre med saken.  

  Hvilke konsekvenser vil denne dommen få for de ansattes pensjonsrettigheter hvis den blir stående?  

 – Denne dommen er ikke prinsipiell og vil kun ha virkning for de som i dag står i den lukkede tjenestepensjonsordningen i Tryg, sier Behrens. 

FULLT MEDHOLD

Kommunikasjonsdirektør Ole Irgens i Tryg skriver i en epost til Finansfokus at forsikringsselskapet er fornøyd med dommen i Bergen tingrett.  

– Retten har gitt Tryg fullt medhold i at vi hadde adgang til å treffe en beslutning om endring av regulering av den løpende pensjonen i Trygs ytelsespensjonsordning. I tillegg er Tryg også tilkjent saksomkostninger, skriver Irgens.

Dersom dommen blir stående, blir også justeringen av reguleringen stående. Tryg avventer nå ankefristen som er fire uker. Først etter ankefristens utløp vil Tryg ta stilling til hva selskapet vil gjøre med innskuddssatsene i tjenestepensjonsordningen. En heving av disse ble satt utsatt i påvente av utfallet i rettssaken.