Sparebank1 taper omdømme

Sparebank1 faller på omdømmerangeringen og forstår ikke helt hvorfor. Siden i fjor har DNB kommet sterkt tilbake. Det viser den årlige Reptrack-omdømmemålingen.

Tekst: Georg Mathisen

– Vi har forsøkt å forstå dette, men kan ikke se noen spesielle hendelser tilknyttet alliansen som kan ha påvirket omdømmet negativt, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Vetleseter i Sparebank1.

Mindre avstand

I den årlige Reptrak-omdømmemålingen som Apeland og Reputation Institute har gjennomført, er det Gjensidige og Sbanken som topper for bank og forsikring. DNB øker mest av alle uansett bransje, mens Sparebank1 faller på listen.

Administrerende direktør Ole Christian Apeland i Apeland er mest opptatt av å se de lange linjene. – Det som er interessant, er å se finansbransjens utvikling over tid. Der ser vi at avstanden mellom bankene blir mindre, sier han.

Bruker mindre på reklame

Kristin Vetleseter peker på at mens Sparebank1 faller i Reptrak, er alliansen best i bransjen i årets Sustainable Brands-indeks. Der er 40 000 forbrukere i hele Norden spurt. Undersøkelsene spriker, med andre ord.

– Men vi har en hypotese. Vi har gått kraftig ned i «media spending». Det vil si at vi bruker mye mindre på reklame. Dermed synes vi ikke like godt som mange av konkurrentene våre. Den mest nærliggende hypotesen er at nedgangen henger sammen med dette, sier Vetleseter.

Hun understreker at alliansen bryr seg om tallene og synes det er viktig å forsøke å forstå hva som ligger bak.

Mange målinger

– Det er selvsagt veldig viktig for oss å forstå hvordan kundene våre er tilfreds med banken sin og forsikringsselskapet sitt. Det er veldig mange målinger av omdømme og kundetilfredshet. For eksempel har vi jo også en måling som viser at Sparebank1 er på topp i tilfredshet når kunden har fått håndtert en skade. Når kunden er i kontakt med oss for å få hjelp – det er jo sannhetens øyeblikk, sier hun.

– Så er vi også opptatt av at vi er lokalt til stede for kundene våre og av å bidra med bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet. Eksempler på dette er grønne lån, plastaksjon og byttehelgen. Derfor opplever vi det som et veldig positivt signal å komme på topp i en bærekraftstudie.

Sbanken og DNB

Tradisjonelt har Skandiabanken ligget foran de andre i bransjen, mens DNB har kommet dårligst ut. I år er avstanden mellom dem mye mindre.

Gjensidige og Sbanken som topper for bank og forsikring. – Forskjellene i bransjen blir mindre, sier Ole Christian Apeland.

– Det er vanskelig å si om Sbanken har falt fordi folk ikke vet at det er det samme som Skandiabanken. DNB, på sin side, har vært flinke det siste året. Det er en kombinasjon av godt arbeid og fravær av skandaler. I fjor var det Panama Papers og andre ting som trakk dem ned, sier Apeland.

Han er imponert over Sparebank1, også, til tross for bransjens største omdømmefall.

– De har hatt jevn og god stigning over mange år, sier han.

– Generelt er det vanskeligere for en stor aktør som DNB å bli veldig godt likt, forklarer Ole Christian Apeland. – Vi har en tendens til å heie på de små. I Norge liker vi jo askeladdhistorier.

Gikk på noen smeller

I DNB forteller kommunikasjonsrådgiver Andreas Nyheim om en bank som er godt fornøyd med fremgangen.

– Nå er vi over den magiske grensen på 70 poeng, som betyr at vi er en godt likt bank. Spesielt er det godt å se at vi scorer på innovasjon, sier han. Dessuten er han opptatt av at omdømmet er godt blant viktige målgrupper som de unge og oppstartsegmentet – det vil si de som ønsker å starte bedrift eller har gjort det.

– Hvis vi ser litt lenger tilbake, har vi også vært gjennom tøffe tider og gått på noen smeller som vi har lært mye av, sier Nyheim.

Her er tallene:

I Reptrak-undersøkelsen får Gjensidige 78,1 poeng av 100 mulige, mot 75,6 i fjor.

De øvrige i bransjen er:

Sbanken 77,7 (79,8 i fjor).

Storebrand 74,3 (ikke målt siden 2010, da tallet var 68,8).

Sparebank1 74,1 (77,6 i fjor).

DNB 70,6 (63,6 i fjor).

Nordea 68,9 (71,3 i fjor).

If 68,4 (70,8 i fjor).