Storebrand ansetter inntil 100 i år

Inntil 100 personer får ny jobb i Storebrand i år. – Vi trenger alt fra it-folk til rådgivere med forsikringsfaglig bakgrunn, opplyser fungerende kommunikasjonsdirektør Jan Otto Risebrobakken.

Tekst: Sjur Frimand-Anda

Finansfokus har gjennomført en spørreundersøkelse på epost blant sju foretak i finansbransjen.Undersøkelsen ble gjennomført på epost i januar 2018 og sendt til fire banker og tre forsikringsselskaper: DNB, Danske Bank, Gjensidige, Storebrand, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank og If. DNB, Gjensidige, Storebrand, Danske Bank og Handelsbanken har gitt detaljerte svar på spørsmålene. Nordea og If har svart generelt. Vi gjengir de utfyllende svarene fra de fem førstnevnte. I dag er turen kommet til Storebrand.

Les om Gjensidige, som sendte 1700 personer på kurs i fjor.

– Hvilken type kompetanse vil dere trenge i 2018, og hvor mange vil dere ansette i år?

– Vi vil ha behov for et bredt spekter av ulike kompetanser, spesielt innen fag, kundeservice og tjenestedesign. Samtidig ser vi et økende behov for ferdigheter når det gjelder å jobbe smart og smidig med innovasjon og digitalisering. Vi vil ansette et sted mellom 50 og 100 i år.

– Hvor mange har sluttet som følge av omstilling i 2017?

– Omlag 50 medarbeidere sluttet i Storebrand i fjor.

– Hvor mange ansatte dere i fjor, og hvilken type kompetanse hadde disse?

Vi ansatte 80 personer fordelt over hele virksomheten. Disse personene dekker et bredt spekter av kompetanser, eksempelvis IT og rådgivning-

– Hvilke muligheter gir dere de ansatte for å videreutvikle sin kompetanse?

– Den viktigste delen av kompetansepåfyllet skjer gjennom tilrettelegging for utvikling i det daglige arbeidet. Kontinuerlig læring er på vei til å bli en del av vårt tankesett og vår kultur. Det betyr mindre styrte læringsaktiviteter og mer tilrettelegging for at ansatte finner læringsressursene de trenger, når de trenger dem og i en form som treffer dem. Vi støtter dette med moderne og fleksibel læringsteknologi som også bidrar til å styrke den digitale kompetansen. I tillegg legger vi vekt på å skape arenaer og møteplasser hvor ansatte utforsker og skaper ny kunnskap og ferdigheter sammen. Dette er møteplasser som både er fysiske og digitale. Vi har også noen mer formelle kurs og programmer internt som lederutviklingsprogram og kontinuerlige kompetanseutviklingsløp i kundefront. I tillegg har vi lokale læringsløp og ansatte som deltar på eksterne kurs og seminarer, der det er behov og relevant.

– Hvor mange av de ansatte hadde noen form for videreutdanningsløp i 2017?

– Kompetanseutvikling er integrert i alt vi gjør. Derfor har vi ikke statistikk på dette.

– Hvor mye penger har dere brukt på kompetanseutvikling per år i perioden 2015–2017?

– Vi har gått bort fra å budsjettere dette som eget område, sier Risebrobakken.