Endelig avtale i Luminor

Endelig er det etablert en avtale mellom de fagorganiserte og ledelsen i Luminor, Nordeas og DNBs fusjonerte bank i Estland.

Tekst og foto: Börge Nilsson

 – Vi er fornøyd. Vi har fått en minimumsløsning av det vi krevde, men alle de viktigste delene er med, sier klubbleder Tiina Kukk.

TRE ÅRS KAMP

MASKERTE DEMONSTRANTER: I januar i fjor demonstrerte maskerade Nordea-ansatte utenfor hovedkontoret i Stockholm for å få en kollektivtale i Estland. I januar i år kunne avtalen tegnes med den fusjonerte banken Luminor.

Det tok tre år med hard faglig kamp før den første avtalen i en privateid estisk bank noensinne ble undertegnet. Motstanden fra bedriftsledelsen har vært hard. Først fra Nordea, da Nordea og DNB drev sin bankvirksomhet i de baltiske landene. Siden fra konsernledelsen i den sammenslåtte banken Luminor.

Finansfokus har tidligere fortalt om hvordan en klubbleder ble ulovlig oppsagt og en annen ble trakkasert av bankledelsen.

GODE HENSIKTER

Avtalen som ble undertegnet fredag 26. januar er ingen kollektivavtale. Avtalen løper over to år og er undertegnet av begge parter og regulerer hvordan fremtidige forhandlinger skal skje. I tillegg inneholder avtalen hvilke typer fordeler og erstatninger som skal finnes, akkurat som i en kollektivavtale. Men det firesidige dokumentet heter i stedet ”Memorandum om gode hensikter”.

– Vi har brydd oss mer om innholdet i avtalen enn om navnet. Den er underskrevet av fagforeningen og ledelsen og gjelder alle ansatte. Det er en stor seier, sier Tanel Erik Podar som er leder i Finansforbundet EFL.

NITIDIG ARBEID

– De lokale tillitvalgtes nitidige arbeid er en viktig årsak til at avtalen til slutt kunne undertegnes, mener Podar.

Opinionen i Estland har også vært kritisk til at nordiske foretak har en type prinsipper hjemme og en annen i nabollandene. Nordeas oppførsel og antifaglige uttalelser har også spilt en rolle. Lydopptaket som lekket ut vekket også opinionen i Sverige. Nordea har mistet flere store fagforeninger som kunder og svenske LOs leder har kritisert at ”Nordea har opptrådt som en skittstøvel mot fagbevegelsen i Estland.”

SVÆRT FORNØYD

Selv et lenge planlagt krisemøte med den europeiske fagbevegelsen i UNI Europa Finance kan ha bidratt til å presse frem en avtale mellom de fagorganiserte og ledelsen. Det tror president Michael Budolfsen som var på plass i Tallinn mandagen etter at avtalen ble undertegnet. Han er svært fornøyd.

– Dette er historisk. Det er første gangen at en fagforening kan snakke på vegne av de ansatte i finanssektoren i Estland, sier han.

MISTER JOBBEN

Det trengs. Mange kommer til å miste jobben i Luminor etter sammenslåingen. Avtalen gir dem litt lenger lønn i oppsigelsestiden enn det etisk lov garanterer. Finansforbundet EFL vil forsøke å starte flere fagforeninger i Estland. I de to største bankene, Swedbank og SEC, finnes det bare enkelte fagforeningsmedlemmer.

– Det blir lettere å rekruttere når vi ser at det gir resultater, sier Riiisto Raudkivi som er faglig rekrutterer i EFL.

Fakta

Luminor er en sammenslåing av Nordea og DNB i de baltiske landene. Banken ble operativ 1. oktober 2017. Konsernsjef er Erkki Raasuke. I januar 2015 ble Estlands første og fortsatt eneste fagforening i en privateid bank startet i Nordea. 65 prosent av Luminors 500 ansatte er organisert. Det estiske Finansförbundet EFL har totalt 500 medlemmer av de totalt 6 000 ansatte i finanssektoren i Estland.