Fusjon gir de ansatte større muligheter

Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank fusjonerer og blir Romsdalsbanken. Dette vil gi de ansatte større muligheter for utvikling, anser administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard.

Tekst: Sjur Frimand-Anda

– Ingen mister jobben på grunn av dette. Det var en viktig premiss da vi startet prosessen. Snarere gir en større bank andre muligheter for de ansatte. Det blir større fagmiljøer og å utvikle og styrke kompetansen blir viktig fremover. En større bank har også flere muligheter til å gjøre karriere, sier Sørgaard.

MÅ VOKSE

Romsdalsbanken føyer seg fint inn i rekken av fusjoner i finansbransjen, der særlig de mindre sparebankene er nødt til å bli større for å overleve.

– Det er en fordel med en viss størrelse, både når det gjelder, kostnader og myndighets- og regulatoriske krav. I tillegg styrker dette bankens muligheter til å være en god lokalbank, både for private og næringslivskunder. Vi blir nå mer slagkraftige og vil ha bedre evne til å utvikle lokalt næringsliv. I tillegg tror jeg vi vil se bedre lønnsomhet. Samlet er dette med på å sikre vår selvstendighet, sier banksjefen.

MOT MØRE

I dag er Romsdalsbanken tilstede på tre lokasjoner, Elnesvågen, Eidsvåg og Molde.

– Vi utvider markedsområdet noe, til å også omfatte hele Romsdalen samt sørlige del av Nordmøre og Molde. Vi skal vokse, men tar det litt forsiktig i starten, sier Sørgaard.

DE TILLITSVALGTE PÅ LAGET

Også de tillitsvalgte i banken er positive til fusjonen.

– Vi tillitsvalgte har opplevd prosessen som veldig positiv og vi synes det er flott at vi har fått vært med fra dag én. Vi kan ikke si at det har vært noen store utfordringer, men»tausheten» i forbindelse med fusjonsplanene og senere spørsmål fra ansatte i begge bankene har til tider føltes belastende. Vi mener fusjonen vil påvirke de ansatte i positiv retning. Dette begrunner vi med at ingen ansatte blir sagt opp samtidig som vi får et større kompetansemiljø og nye muligheter skapes. Det er klart at det vil være utfordringer, men ikke større enn at vi løser disse på en positiv måte. En fusjon mellom to mindre sparebanker er med på å sikre arbeidsplassene våre, for med de krav som stilles til finansinstutisjoner er det tøft å være liten.  Jo større jo sterkere, sier Randi Havnes og Solveig Myklebust, tillitsvalgte i Finansforbundet.