Gratulerer med tohundreårsdagen

Vi har lest at det første mennesket som kommer til å fylle to hundre år, allerede er født. Det utfordrer vår fatteevne og fantasi. Vi har etablert en forståelse av at folk må jobbe lenger enn de gjør i dag, gjerne til de er syttifem. Da Stortinget diskuterte arbeidslinjen, var levealder til tohundre ikke tema. Heldigvis! Nå er det ikke alder jeg skal skrive om her, men levealder er utgangspunktet for tema pensjon. Det samme er spørsmålet om hva vi skal leve av.

Vi snakker om disrupsjon, vi heier på teknologi og vi diskuterer endringer i arbeidslivet. Det er viktig. Vi diskuterer hva vi skal leve av mens vi jobber og altfor lite om det vi skal leve av når vi ikke skal jobbe lenger. Sannsynligheten for at nordmenn kommer til å være pensjonister like lenge som de er yrkesaktive, er stor. Det utfordrer norsk økonomi, og det utfordrer din og min.

Pensjonsspareordninger har kommet og gått. Arbeidsgivere endrer pensjonsordningene for sine ansatte. Regjeringer lokker med skattefradrag. Sånn har vi holdt på lenge. Nå i høst diskuterer vi AFP. En flott ordning i seg selv. Jeg er i en aldersgruppe som sannsynligvis kan benytte AFP. De som er tretti i dag, kan kanskje ikke det.

Jeg ønsker at de unge utfordrer mer om pensjon. Hva skal vi leve av vi som kommer til å bli mer enn hundre år? Lønn og arbeidstid er viktige vilkår å diskutere når man blir ansatt. Pensjon er like viktig. Jeg ser ikke at bedrifter lokker med gode pensjonsordninger til nye håpefulle.

Finansforbundet er en pådriver for å sette pensjon høyere på dagsordenen. Vær med å diskutere. Vær interessert! Og til alle arbeidsgivere: Bruk pensjon som en tiltrekningskraft. Nå virker det som om pensjon kun er en kostnad som tynger.

Og tenk om vi blir tohundre år. Lurer på hva pensjonsalderen blir da.

PÅL ADRIAN HELLMAN

Forbundsleder

Twitter: @Pahfinans
Mobil: 938 33 550
pah@finansforbundet.no