Finansbransjen vil ha selgere og teknologer

7100 ledige finansjobber var annonsert på Finn.no i løpet av årets første 11 måneder. Det er en økning på 13 prosent sammenlignet med i fjor. Teknologer og selgere er de mest etterspurte yrkesgruppene.

Tekst: Sjur Frimand-Anda

Flest ledige stillinger har det vært innen salg, der det er utlyst 1700 jobber. Tett etter følger teknologi-jobber, med 1600 ledige jobber, videre følger kundeservice med 1000 jobber og rådgivning med 800. Det er rimelig å anta at det er en viss overlapping av oppgaver mellom særlig salg og rådgivningsstillinger. Dermed er konklusjonen at gode selgere/rådgivere er et alltid behov for i bransjen, men at teknologen er på full fremmarsj er det ingen tvil om.

OPP MED TEKNOLOGI

Antallet utlyste teknologistillinger innen bank, finans og forsikring har nærmest doblet seg siden 2015, og økt med mer enn 60 prosent siden 2016, til 1625 utlyste stillinger i 2017.

– Den store økningen i antall utlyste teknologistillinger viser at dette er en bransje som rigger for fremtiden. Utlysningene harmonerer godt med det media forteller oss om en digital bankfremtid, fremveksten av fintech og økt internasjonal konkurranse om lommeboken vår, det være seg via tjenester eller enheter. Vi forventer at økningen i teknologistillinger i denne bransjen vil fortsette i 2018, sier forretningsutvikler Martin Amarloui i Finn.no

NED MED KUNDESERVICE

Mens teknologi øker kraftig ser det dårligere ut på kundeservicesiden. Her er det en nedgang på 10 prosent i antall utlyste stillinger. Når bransjen totalt øker med 13 prosent sier det seg selv at det ikke er her det satses. Rådgivning står stille og går hverken opp eller ned, men igjen, med en økning for bransjen generelt, så er det en lavere andel rådgiverstillinger.