DNB anker til Høyesterett

I slutten av november fikk Bente Wigaard (62) fullt medhold i Borgarting lamannsrett i ankesaken mot DNB Næringseiendom AS. Nå anker DNB saken til Høyesterett.

Tekst og foto: Sjur Frimand-Anda

– Vi mener saken burde fått sin naturlige avslutning nå, særlig med hensyn til den det angår. Vår klient burde fått gå tilbake til DNB og fått

TIL HØYESTERETT: – Nå må vi først se hva DNB skriver i sin anke, så skal vi lage et tilsvar til dette, sier advokat Jan Roald Heiberg i Finansforbundet. (Foto: Morten Brakestad).

gjennopprettet sin pensjonssituasjon. Dommen i lagmannsretten var så klar at vi er noe overrasket, sier advokat Jan Roald Heiberg, i Finansforbundet. Han var Wigaards prosessfullmektig både i tingretten og lagmannsretten. I tingretten var det DNB som vant.

Wigaard må vente et stykke ut på nyåret før Høyesterett først bestemmer seg for om de tar opp saken, og så i neste omgang behandler den. DNBs ankefrist er tredje januar. Etter dette skal Heiberg skrive sitt tilsvar.

– Deretter skal Høyesteretts ankeutvalg se på saken. Det får vi forhåpentligvis svar på i februar eller mars, sier Heiberg.

Les om lagmannsrettens behandlig her.

Les om tingrettens behandling her.

ORDKNAPP ARBEIDSGIVER

“DNB kommenterer normalt ikke enkeltsaker, men vil likevel fremheve at det er denne sakens prinsipielle karakter som er årsaken til at det er besluttet å anke dommen. Etter DNBs oppfatning har lagmannsretten utvidet regelens omfang ift gjeldende rett. Det er derfor behov for at Høyesterett tar stilling til omfanget av valgrettsregelen, da DNB ønsker en enhetlig og forutsigbar praktisering av denne regelen.” skriver advokat Anne Marie Due, som fører saken for DNB, i en epost.