Norges fintech-klynge skapes i Bergen

Finance Innovation har på et halvt år gått fra ingenting til klyngestatus og har internasjonale ambisjoner. Målet er å skape en levende fintech-klynge som kan hevde seg i et globalt perspektiv.

Tekst og foto: Sjur Frimand-Anda

BERGEN: Bybanen tar oss langsomt mot sentrum. Reisen fra Flesland, som skulle tatt 43 minutter, lander på 52, og vi rekker frem til Fana Sparebanks lokaler ved Lille Lungegårdsvann akkurat to minutter forsinket. Om bybanen er litt treg av seg, så er det en helt annen fart over Finance Innovation. Foreningen har ambisjoner om å bli en samlende kraft for norsk fintech. Det er under et halvt år siden store finans- og teknologiaktører, sammen med Norges Handelshøyskole og

MEDLEMSFORENING: Fintech Innovation er organisert som en forening. Dette er en enkel modell som gjør det mulig å skalere opp etter hvert som foreningen får flere medlemmer, sier Lisbet K. Nærø, Stig Frode Opsvik og Bent Gjendem (t. v.)

UiB, fant sammen i et mer formalisert samarbeid om finansteknologi. I oktober ble foreningen tatt opp i Innovasjon Norges klyngeprogram og fikk samtidig Arena-status. Det betyr støtte på i overkant av to millioner kroner til den nye klyngen.

Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge karakteriserte den ferske Arena-klyngen som Norges eneste fintech-klynge og kalte det Finance Innovation jobber med, nybrottsarbeid.

– Klynger er svært effektive, og her i Bergen er vi vant med å jobbe i klynger. Det skaper en dynamikk mellom aktørene som gjør det mulig å skape nye ting, sier Lisbet K. Nærø, administrerende bankdirektør i Fana Sparebank. Hun representerer ett av 25 selskaper som var med fra starten.

GODE MULIGHETER I NORGE

– Norge har sterke konkurransefortrinn som gjør at vi har gode muligheter til å lykkes innen fintech. Vi har ett av verdens beste finansielle systemer, og vi er ett av de mest digitaliserte og teknologisk avanserte landene i verden. Vi er også et lite marked med høye kostnader. Merkelig nok blir dette et konkurransefortrinn, nettopp fordi vi må finne enklere, bedre og rimeligere måter å gjøre ting på enn i de store markedene, sier Stig Frode Opsvik, som er innleid som midlertidig leder av foreningen.

Problemet er at denne posisjonen ikke utnyttes.

– Av de 450 viktigste fintech-selskapene er ingen fra Norge, og Klarna er den ensomme svalen på himmelen i et nordisk perspektiv, sier Opsvik.

– Det skjer veldig mye i bankene, men det stopper liksom der. Det mangler en tankegang om at dette er noe som kan eksporteres, og noe vi kan tjene penger på. For å få til dette må vi tenker annerledes, sier Bent Gjendem, leder i Monobank.

NHH er også en del av klyngen, og skal bidra med en unik fintech-master. Les mer om den her.

For bankene har kanskje hatt nok med å løse egne problemer. I tillegg går bransjen godt, og foretakene leverer gode resultater. Da blir presset for omstilling ikke så stort. Drivkraften for innovasjon og forretningsutvikling i et globalt perspektiv, er rett og slett mangelvare.

BERGEN HAR GODE FORUTSETNINGER

Naturlig nok mener medlemmene i Finance Innovation at Bergen er et naturlig sted å skape Norges fintech-klynge.

– Det jobber 6 200 personer i finansbransjen i Bergen i dag. Vi har også en sterk tech-sektor med 3 500 ansatte. I tillegg kommer et sterkt forskningsmiljø, med både UiB og NHH. Når vi slår sammen alle disse gode kreftene i en klynge, får du en formidabel kraft, sier Opsvik. Han peker på at Bergen har Norges største tetthet av klyngeprosjekter og et utadrettet og eksportorientert næringsliv med et godt utviklet globalt nettverk.

– Selv om dette starter i Bergen, er målet at dette skal være en nasjonal satsing med mål om å få frem gode foretak som kan konkurrere i et internasjonalt perspektiv, forteller Opsvik.

FIRE ARBEIDSSTRØMMER

Foreløpig har foreningen fire hovedområder den skal jobbe med:

  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Utdanning, forskning og utvikling
  • Internasjonalisering
  • Arenaer og arrangementer

– Vi skal tilby møteplasser der våre medlemmer kan møtes og utveksle erfaringer og skape nettverk. Vi kommer også til å gå aktivt inn for å sette sammen bedrifter som kan ha utbytte av hverandre. Jeg er overbevist om at vi her i Bergen og Norge har alle muligheter til å skape det neste Klarna, forteller Opsvik.

DERFOR ER VI MED

Finansfokus har spurt to av foretakene som er med i Finance Innovation om hvorfor de har valgt å gå med i foreningen.

Bent Gjendem, Monobank

– Vi er helt avhengig av fintech-miljøet i Bergen. Uten det kunne vi ikke ha vært her, og jeg ser heller ikke så mange andre steder i Norge vi kunne etablert oss. Det å drive en nettbasert bank handler om langt mer enn å ha god internettilgang. Vi vil bidra til at Bergen blir enda sterkere på dette området. Ved å skape denne klyngen får vi et tyngdepunkt i Norge som kan skape sin egen gravitasjonskraft og trekke til seg både kompetanse og investorer, sier Bent Gjendem, leder i Monobank.

– Vi er en liten bank og kan ikke bygge noe stort tech-miljø på egen hånd. Da blir det viktig å samarbeide der vi kan og konkurrere der vi må. Det gjelder å være bevisst på grensene. Men bankene samarbeider

Elisabet Nærø, Fana Sparebank

tettere enn noen gang, og tankemåten rundt dette er endret. Klyngen blir et sted der vi får kontakt med nye aktører og folk med annen kompetanse enn den vi har selv. Det vil være bra for banken, sier Lisbet K. Nærø, administrerende bankdirektør i Fana Sparebank.