Bedre rådgivning med kunstig intelligens

Kunstig intelligens og RegTech er to av de hotteste trendene innen fintech i øyeblikket. Begge begrepene er nært knyttet til virksomheten ”RecordSure”, en britisk startup stiftet av Joanne Smith. Hun kommer fra det britiske finanstilsynet.

TEKST: NILS ELMARK

”RecordSure” er en ny intelligent software som blant annet kan overvåke at medarbeiderne i banken lever opp til sikkerhets- og lovgivningskrav i rådgivningen av kunder over telefonen eller ansikt til ansikt. Det nye produktet tar ikke bare opp samtalen mellom bankrådgiveren og kunden. Den analyserer samtidig det som blir sagt.

Det er her kunstig intelligens (AI) kommer inn i bildet. Programmet kjenner nemlig betydningen av de fleste ord og lærer løpende nye ord og vendinger. Når samtalen er ferdig, kan rådgiveren og kunden få en komplett utskrift av hele dialogen så det ikke lenger er noen tvil om hva som er blitt sagt og ikke sagt. Hvis det er spørsmål av spesiell interesse, vil disse bli fremhevet slik at man raskt kan finne dette igjen i samtalen. Dette kan for eksempel være viktigheten av at selgeren eller rådgiveren tydelig har nevnt pris og fremhevet eventuell risiko.

I Storbritannia har det vært flere rettssaker der bankansatte har gitt kundene for dårlig orientering blant annet om forsikring. Dette har utløst gigantiske erstatningskrav og bøter. Nå kan ”RecordSure” bidra til å forhindre halvparten av disse tilfellene. Softwaren gjør rådgiveren oppmerksom hvis han glemmer viktig informasjon i rådgivningssamtalen.