If best på likestillingsrapportering

I 2015 fikk If kritikk fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for sin likestillingsrapportering. Nå er de best i klassen.

TEKST OG FOTO: SJUR FRIMAND-ANDA

– Dette er vi veldig glade for. Vi har jobbet mye og brukt mye tid for å tilfredsstille kravene til rapporteringen, sier Karina Messel i Ifs HR-avdeling. Hun sitter med vedtaket fra LDO som bekrefter at de nå følger rapporteringsplikten innen likestillingsområdet. Det har bydd på utfordringer å få frem tallene LDO etterspurte.

– Vi hadde ikke rapportering på alle nøkkeltallene LDO ønsket. Vi er organisert nordisk og forholder oss til svenske tilsynsmyndigheter. De har andre rapporteringskrav, så det er blitt mye manuelt arbeid. Vi måtte endre systemene for å tilpasse oss den norske rapporteringsplikten, sier Messel.

GOD DIALOG

I 2015 manglet likestillingsredegjørelsen informasjon om kjønnsfordeling, lønnsforhold, arbeidstid og kjønnsfordeling på uttak av foreldrepermisjon. Før arbeidet med tallene for 2016 startet, fikk Messel oppgitt følgende punkter rapporten skulle inneholde:

  • Kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer
  • Kvinners og menns lønn på ulike stillingsnivåer
  • Kvinners og menns faktiske arbeidstid
  • Gjennomsnittlig antall uker med foreldrepermisjon for mødre og fedre med slike rettigheter.

Vi hadde møter med LDO, også før vi fikk pålegget, og forholder oss selvfølgelig til de kravene som stilles. Samtidig ga de oss positive tilbakemelding på det praktiske likestillingsarbeidet vi gjør, forteller Messel.

– Hvorfor har dere ikke rapportert på denne måten tidligere?

– Vi oppfattet ikke dette som absolutte krav og forholdt oss til revisor når det gjelder rapporteringsplikten. Det er tydelig at revisor og LDO har tolket ting forskjellig, sier Messel.

KAN GI SIGNALEFFEKT

– Hva tenker du om kravene til rapportering?

– Noe er nyttig og er god bevisstgjøring, men alt er ikke like relevant for oss som jobber med likestillingstemaet til daglig. Men ombudet synes det, så da forholder vi oss til dette. Samtidig kan krav til god rapportering ha signaleffekt til både ledelsen og styret om at likestillingsarbeidet er viktig, sier Messel.

– Hva mener du er viktig for å lykkes i likestillingsarbeidet?

– Som ved alt annet holdningsskapende arbeid, starter det på toppen. Konsernledelsen hos oss har tatt dette på alvor og satt i gang ulike tiltak. Vi har gode diskusjoner i Likestillingsutvalget og mener vi jobber godt på dette området, avslutter Messel