STRØMMER TIL GRONG

Der storbankene velger å legge ned, ser sterke lokalbanker en ny mulighet. Grong Sparebank i Nord-Trøndelag er et godt eksempel på dette. I 2001 var banken en av de minste sparebankene i landet med bare 12 ansatte og et beskjedent resultat på tre millioner kroner. 15 år senere er bildet et helt annet. Nå har banken 53 ansatte og et resultat på 43 millioner. Det står det stor respekt av.

Men historien slutter ikke her. Nå kjøper Grong Sparebank person- og landbrukskundene i Nord-Trøndelag fra Danske Bank. Men det er ikke det viktigste. De ni ansatte som i dag jobber på filialene til Danske Bank i Steinkjer og Namsos følger med på flyttelasset. De skal fortsette å betjene sine gode kunder, og filialene til bankene på de to stedene blir samlokalisert.

Grong Sparebank har under ledelse av administrerende banksjef Jon Håvard Solum hatt en eventyrlig vekst. Det er den Eika-banken med størst prosentvis vekst de siste 10 årene, og i samme periode er egenkapitalavkastningen 10 prosent. I ni år har kundetilfredsheten vært over 80. Og slik kunne vi fortsatt skrytelisten.

I en tid da det nærmest er konkurranse mellom bankene og forsikringsselskapene om å kvitte seg med flest mulig ansatte raskest mulig, er det prisverdig at noen tør å tenke helt annerledes. I Grong er det viktig å bevare og utvikle den kompetansen som lokalbanken har bygd opp over lang tid. Her tror de fortsatt på en nærhet i distribusjon til kunden, selv om banken også tilbyr digital distribusjon.

For å tilfredsstille myndighetens kapitalkrav, vil banken hente inn 90 millioner kroner i eierandelskapital i en rettet emisjon mot dagens eiere. Et garantikonsortium ble etablert i løpet av 24 timer, og både nye og gamle eiere stiller opp for banken. Det sier litt om hvilken tillit og troverdighet Grong Sparebank har i markedet. Her er det mye å lære for både små og store banksjefer Norge rundt, for eventyret i Grong slutter neppe her.

 

SVEIN ÅGE ERIKSEN
Ansvarlig redaktør i Finansfokus
sae@finansforbundet.no
www.finansfokus.no
twitter: @finansfokus
Facebook: Finansforbundet
Tips: 900 79 547