Relasjon viktigere enn geografi for Klæbu Sparebank

– Vi er ikke geografisk bundet til våre kunder. Nå handler det om kultur og gode relasjoner, sier Bjørn Riise, banksjef i Klæbu Sparebank.

TEKST: KARI KRISTENSEN FOTO: LENA KNUTLI

TRONDHEIM: Riise var en av innlederne på Finansforbundets sparebankkonferanse. Han mener det er på høy tid at finansnæringen får en egenverdi som næring med en egen næringspolitikk.

– Det skal ikke være noen krykkefunksjon, men vi ønsker å bli behandlet som én næring som alle andre. Vi kan ikke ha en diskriminering av norske banker sammenlignet med internasjonale banker, sier han.

Hvordan er norske banker annerledes?

– Norske og nordiske banker er langt fremme teknologisk. Vi er digitalisert, og har rask responstid. I USA bruker de sjekk fremdeles, sier Riise lattermildt. Men han legger til at selv om vi er langt fremme, må norske sparebanker utvikle seg videre.

VIRTUELL BRANSJE

– Vi må være relevante. Vi er en av verdens eldste bransjer, og det alle forbinder oss med, er noe fysisk. Nå er vi i full gang med å bli en virtuell bransje. Det er mye vanskeligere å gå fra en nærmest «antikvarisk» bransje til å bli digital, enn å starte som en digital.

…og deretter bli fysisk?

– Ja. Fordi samfunnet har forskjellige forventninger. Bankansatte har mange forventninger og myndighetene har sine. Vi blir jo ikke heldigitale, men det går i den retningen, sier han.

GODT RUSTET: – Vi forstår ikke hvor godt norske banker er rustet digitalt til å møte konkurransen med utenlandske banker i dag, men vi må også se på hvilke løsninger som konkurrentene tilbyr, sier Bjørn Riise, banksjef i Klæbu Sparebank.
Bjørn Riise, Klæbu Sparebank

Riise påpeker at de siste undersøkelsene som er gjort, viser at de unge ønsker mer rådgivning enn tidligere fordi bank og privatøkonomi er fjernt for de fleste av dem. Samtidig skjønner de unge at god rådgivning er viktig.

Han velger å tro at menneskelige egenskaper alltid vil være viktige når store avgjørelser skal tas.

 KULTUR OG RELASJONER

– Å se folk i øynene, vil nok aldri forsvinne helt som konsept.

Hvor er Klæbu Sparebank som aktør i lokalsamfunnet om femten år? Er dere redusert eller jobber dere på en annen måte enn før?

– Vi jobber på en annen måte enn før. Vi har i dag allerede flere kunder i Trondheim enn i Klæbu.

Sparebanksjefen hevder at det geografiske og fysiske ikke er så viktig. Banken er ikke lenger geografisk bundet til sine kunder. Det handler mye mer om kultur og gode relasjoner. Men Riise er klar over at han ikke vet hvordan sparebankstrukturen blir i det lange løp.

– Det er ingen umiddelbare planer om å fusjonere Klæbu Sparebank med en annen bank, men Klæbu forsvinner som kommune.

TEKNOLOGIOPTIMIST

Begynner de norske sparebankene sakte, men sikkert å nærme seg finansinstitusjoner?

– Jeg tror det ligger et ønske fra myndighetene om å trekke i den retningen. Dagens reguleringer er svært strenge og lovgivningen er internasjonal. Da blir vi jo mer og mer like de internasjonale finanskonsernene. Men jeg er teknologioptimist. Spørsmålet er bare om vi klarer å redusere kostnadene og skape de riktige digitale løsningene, avslutter han.