“Du øker ikke din kompetanse med ett års studier i middelalderhistorie.”

Hodejeger Per-André Marum minner om at ikke all videreutdanning gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

– Man hever ikke sin realkompetanse betydelig etter ett års studier i middelalderhistorie. Skal man ta videreutdanning, bør den være så spesifikk som mulig. Den bør gi deg nettverk, innsikt, verktøy og ferdigheter som potensielle arbeidsgivere etterspør, sier Marum, som er partner i rekrutteringsselskapet Panamera IMD.

I en situasjon der du får tilbud om å ta videreutdanning, bør valget være enkelt, mener han.

– Mener du at utdanningen er relevant, er det skattemessig lurt å la arbeidsgiveren betale den i stedet for å ta en sluttpakke du må betale skatt av og så selv betale for videreutdanningen, sier hodejegeren.

BRUKT OG GLEMT

– At man får velge mellom sluttpakke og videreutdanning er uvanlig, men det hender at en del av sluttpakken kan benyttes til enten videreutdanning eller hjelp til å finne ny jobb. Hva man velger, kommer an på hvor lett det er å finne ny jobb, hvor mye det haster med å komme i arbeid og hvor viktig en videreutdanning er for mulighetene til å få ny jobb, sier Thorleif Solstad, partner i Solstad Gruppen.

Han snakker varmt for videreutdanning.

– Videreutdanning som fremmer karrieren i ønsket retning, er som regel mer verdt enn alle andre alternativer. Når man avslutter et arbeidsforhold, er det én reell verdi man sitter igjen med: Man har mer kompetanse med seg ut enn det man hadde da man kom inn. Pengene er som regel brukt og glemt, sier Solstad.