Norge trenger en grønn investeringsbank

En grønn investeringsbank kan være nøkkelen til en raskere omstilling og styrke Norges konkurransekraft internasjonalt.

TEKST: SIRI GJELSVIK FOTO: JOHN NORDAHL

TRONDHEIM: Med den egendefinerte masteroppgaven «Financing the Transition to a Green Economy» har Sunniva Bratt Slette og Synne Mari Pedersen sett på finansieringen av et grønt skifte. Slette og Pedersen studerte sammen på NTNU, og fant hverandre i et felles engasjement for bærekraft – ikke bare i klima- og miljøsammenheng, men også innenfor økonomi.

– Det går ikke an å subsidiere seg til omstilling. Bærekraftig økonomi er nøkkelen. En grønn investeringsbank er et viktig signal til markedet, sier Slette.

SKAL VISES PÅ BUNNLINJEN

De har blant annet sett på erfaringer fra The UK Green Investment Bank, som var den første av sitt slag i verden, og en utløsende investor blant annet i satsing på offshore vindkraft.

– Poenget er at det skal vises på bunnlinjen at det lønner seg å tenke grønt. En bank stiller krav til avkastning og rapportering. En bank spesialisert mot grønn teknologi, kan også legge premisser for grønn satsing gjennom hvilke finansielle og ikke-finansielle indikatorer bedriftene skal rapportere på, samt hvilke prosjekter som får støtte, sier Pedersen.

De påpeker at Norge har gode forutsetninger internasjonalt for å få til en slik omstilling. En grønn investeringsbank vil bidra til et raskere skifte.

MÅ VÅGE Å SPISSE

– Men vi må tørre å peke på noen satsningsområder, hvor vi kan bli best internasjonalt. Vi kan ikke satse på alle hestene på en gang. En spisset satsing mot lovende teknologiområder vil kunne legge til rette for økt investeringsvilje fra det øvrige kapitalmarkedet, som lettere kan komme inn og satse på de samme områdene. Ved å mobilisere privat kapital på denne måten, vil markedet begynne å trekke i samme retning, hevder Pedersen.

Oppgaven tar for seg et raskere skifte, men de to ser likevel utålmodighet som en stor utfordring i prosessen fremover:

– Ting må skje raskt for at vi skal klare å nå klimamålene som er satt. Samtidig er det viktig å skynde seg langsomt. Det jeg savner i diskusjonen, er informasjon om hva som egentlig er de mest effektive tiltakene. Dieselavgift blir en diskusjon om kroner og øre, men hvilken reell effekt har det på utslippene? Vi må tørre å ha en debatt om hva tallene faktisk forteller oss, og tørre å satse på det som gir resultater på lang sikt, understreker Pedersen.

POLITISK UPOPULARITET?

– Politisk uavhengighet er nødvendig. Vi kan ikke ha tiltak som skifter på fireårsbasis. Vi må se 15, 20, 50 år frem i tid, sette inn tiltak som monner og forplikter og våge å vente på resultatene, avslutter Slette.

En grønn investeringsbank vil være et samarbeid mellom det offentlige og det private, og også fungere som et kompetansesenter for klimavennlige satsinger.

FAKTA

  • Sunniva Bratt Slette og Synne Mari Pedersen
  • Utdannet sivilingeniører fra linjen Industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU
  • Har skrevet masteroppgaven «Financing the Transition to a Green Economy” og rapporten “Establishing a Green Investment Bank”.
  • Masteroppgaven er tildelt Forbundet for Ledelse og Teknikks utdanningspris for 2016. Prisen er på 150 000 kroner. I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Den (masteroppgaven) er knyttet til ett av de mest sentrale samfunnsmessige spørsmål i vår tid og kommer opp med konkrete og realiserbare forslag samt bygger på et solid empirisk grunnlag og viser solid teoretisk forståelse kombinert med en kreativ tilnærming.»