Når han styrer båten

Gamle barnesalmer funker kanskje ikke så godt. Ikke troen på julenissen, heller. Troen på politikere er også på et historisk lavmål. Trump vant uten folkets flertall i USA. Og i Norge krangler (i skrivende stund) våre folkevalgte om statsbudsjettet. Alle må få, det er vondt å gi.

Demokrati er vanskelig, men også den eneste sikringen vi har for å planlegge og gjennomføre nødvendige beslutninger. Så la gå, da. Våre politikere kommer i mål, det gjør de alltid. Men de kommer i mål med et budsjett som ikke tar høyde for at arbeidslivet endres så fort at skatten, nasjonalstatens viktigste kilde til inntekt står i fare.

Digitalisering, oursourcing, robotisering…ing, ing, ing. De som styrer båten, sier at utviklingen er velkjent og basert på gode økonomiske beslutninger. I mellomtiden står arbeidstakerne til livet i en hengemyr av usikkerhet for fremtiden.

Tenk om våre folkevalgte tok det nødvendige krafttaket det er å tenke høyt om hva vi skal leve av mens vi lufttørker den siste oljebrønnen? Tenk om vi kunne sette oss ned sammen og våge å lufte alle gode ideer? Tenk om.

Et moderne trepartssamarbeid vil være tuftet på å finne frem til hvordan vi skal møte fremtiden og med hvilke virkemidler. Det er unikt for oss i Norge at vi kan lytte til hverandre i en velprøvd form. Det er moderne å inkludere mange i å tenke ut fremtiden. Vi er heldigvis fritatt for Trumpisme i Norge. Det er flere som har rett. Og vi betaler vår skatt med glede.

Fortøyde båter trenger ingen kaptein. Last opp med tre parter og kast fortøyningen. Den som fortjener det, blir kaptein.

PÅL ADRIAN HELLMAN

Forbundsleder

Twitter: @Pahfinans

Mobil: 938 33 550

pah@finansforbundet.no