Lyse utsikter for solkraft

Scatec Solar håper å skape solgull og grønne skoger for sine aksjonærer og investorer. Med på laget har de solide institusjonelle investorer samt Norfund og Verdensbanken. Selv om det prates mest om kroner og avkastning, banker det et grønt hjerte hos de ansatte.

TEKST OG FOTO: SJUR FRIMAND-ANDA

Tirsdag 1. november signerte Scatec Solar og KLP Norfund Investments en avtale om salg av solkraft til Mosambik. Utenriksminister Børge Brende strødde politisk stjernestøv over seremonien. I begynnelsen av neste år settes første spadetak, og anlegget skal så ferdig i slutten av året. Når solparken på 40 MW står klar skal den produsere 77 GWh per år. Denne avtalen er på mange måter typisk for Scatec Solar, som i dag har solcelleparker i Afrika, Sør- og Nord-Amerika samt Europa, der den tyngste satsingen er i Afrika. Forretningsideen er å bygge og drifte solcellekraftverk og å selge denne kraften på lange kontrakter. Avtalen som ble signert i Mosambik, går eksempelvis over 25 år.

– Mosambikprosjektet gjennomføres på klassisk Scatec Solar-vis. Vi finansierer rundt halvparten selv, andre halvparten får vi fra eksterne partnere. I tillegg har vi ansvaret for utbygging og drift, sier økonomidirektør Mikkel Tørud.

LOVER AVKASTNING: Scatec Solar lover aksjonærene god avkastning. – Halvparten av det vi tjener på solparkene, skal gå til avkastning, lover Mikkel Tørud.

Eksterne partnere er i dette tilfellet KLP Norfund Investments, et selskap eid 50/50 av KLP og Norfund samt det nasjonale kraftselskapet Electricidade de Mozambique (EDM). Scatec Solar har også et godt samarbeid med Verdensbanken. Hvert enkelt kraftprosjekt er en selvstendig juridisk enhet, der deler av egenkapitalfinansieringen hentes utenfra i tillegg til prosjektfinansiering.

– Det er først og fremst utviklingsbanker, som har et mandat til å finansiere infrastruktur i utviklingsland som er med på prosjektfinansieringen. Det er en viss politisk risiko knyttet til slike prosjekter, noe som gjør at mange kommersielle banker ikke er med på dette. Det ville vært bra hvis vi kunne fått på plass en garanti- og fondsstruktur som gjorde det mulig for rene kommersielle banker å tilby finansiering. Dette ville vært bra for landene, som kunne fått til mer på dette området, poengterer Tørud.

SOLIDE AKSJONÆRER

Det er to år siden Scatec Solar gikk på børs. Frem til da var selskapet eid av Alf Bjørseth, kjent for REC-eventyret, samt et japansk industriselskap. Å komme på børs har vært positivt. Aksjonærbasen utvikles stadig, og selskapet har blant annet Ferd som en av sine største eiere. På listen er også flere store fond representert.

– Det er en økende interesse for det vi gjør. Men det tar tid å spre kunnskap og forståelse for vår forretningsmodell og markedet vi opererer i, sier finansdirektøren.

– Hvorfor setter folk pengene sine hos dere, er det forventing til avkastning, eller er det også et snev av idealisme involvert?

– I tillegg til avkastning tror jeg det først og fremst handler om at vi er i et marked i sterk vekst og at kostnaden på kraften vi tilbyr, blir stadig mer konkurransedyktig. Våre aksjonærer ser at det er en bærekraftig industri og god forretningsmodell, forklarer Tørud. Han har som mange andre i selskapet bakgrunn fra REC, der mange tapte mye penger.

– Vi opererer i en annen del av verdikjeden og med et helt annet risikobilde, hevder Tørud, som understreker at det å være med på det grønne skiftet og å kunne bidra til en bedre verden, er motiverende.

– Det tror jeg gjelder for aller våre ansatte, sier han.

VEKST OG UTBYTTE

Hvis alt går som Scatec Solar planlegger, skal selskapets kapasitet tredobles på få år. Det er flere konkrete prosjekter på gang.

– Det er et stort behov for kraft i blant annet Sør-Amerika, Afrika og Midtøsten, og det er et stort ønske om å øke fornybarandelen. Det kommer en vekst her som vi ønsker å ta del i, sier Tørud.

Selskapet har også en offensiv utbyttepolitikk. På anleggene som er i drift skal halvparten av det Scatec Solar sitter igjen med, betales videre til aksjonærene. Med kontrakter på 20–25 år, vil dette etter hvert gi en stabil kontantstrøm og utbytte.

– Foreløpig overskygger vekstambisjonene dette, men etter hvert som flere anlegg etableres, vil utbyttet øke kraftig, avslutter Tørud.