Kampen mot måling

Ansatte i Nordea har i lang tid følt seg overvåket av arbeidsgiver. Gjennom datasystemet Provide er ansatte i produksjonsområdene pålagt å registrere medgått tid til utførte arbeidsoppgaver, men de må også gjøre rede for all tidsbruk utenom produksjonen.

I utgangspunktet høres dette ikke veldig dramatisk ut, men siden registreringen har skjedd på individnivå ble det nødvendig å gå opp noen grenser mot personvernloven. Nå har Datatilsynet gitt Nordea medhold i at de har rettslig grunnlag for den registreringen som skjer, og derfor ikke bryter personvernloven.

Men fra saken kom opp for vel ett år siden og frem til i dag, har ledelsen i Nordea gjort flere endringer i Provide. Den viktigste endringen er at de ansatte nå får innsikt i hvilken opplysninger som registreres og hvordan dataene brukes. Derfor fremstår målesystemet i dag langt mer spiselig både for ansatte og tillitsvalgte.

Likevel slutter jeg ikke å undre meg over at mange bedrifter i finansnæringen fortsatt bruker store ressurser på å måle og kontrollere de ansatte gjennom sinnrike målesystemer. Den omfattende bruken av målesystemer er både demotiverende, kostbart og et uttrykk for manglende tillit til at de ansatte utfører den jobben de er betalt for. Store mengder med dokumentasjon fra anerkjente forskningsinstitusjoner konkluderer med at detaljmålinger på individnivå ikke nødvendigvis øker produktiviteten. Men i mange bedrifter fortsetter ledelsen med målinger på individnivå som om ingen ting har skjedd.

Ledelsen i Nordea beklager at de ansatte har følt seg overvåket og rydder opp i hvordan Provide brukes. Nå registrerer de ansatte mindre enn tidligere og resultatene brukes på teamnivå. Det er prisverdig, men spørsmålet er om ikke Nordea hadde tjent enda mer på å droppe hele systemet og gjennom godt lederskap og tilstedeværelse motivere medarbeiderne til å yte sitt beste. Internasjonale bedrifter som Deloitte, Microsoft og Accenture har skrotet sine kompliserte målesystemer. Nordea – og andre finansbedrifter – bør gjøre det samme.

SVEIN ÅGE ERIKSEN

Ansvarlig redaktør

sae@finansforbundet.no

twitter: @finansfokus

Facebook: Finansfokus

Tips: 900 79 547