Finansnæringen ikke helt grønn

Stadig flere banker og forsikringsselskap er på vei mot det grønne skiftet, men fortsatt er det et stykke å gå. Det forteller den nye norske etiske bankguiden som nylig ble lansert av Forbrukerrådet og Framtiden i våre hender. Ikke overraskende ligger Cultura Bank på topp, og med Storebrand og KLP på de neste plassene. Hos sparebankene er det imidlertid stor avstand mellom liv og lære, og de må dele bunnplasseringene.

Etisk bankguide dekker de største bankene i Norge, med en samlet forvaltningskapital på 19 700 milliarder kroner, altså over det dobbelte av Oljefondet. Guiden har undersøkt om det er samsvar mellom bankenes policy og praksis når det gjelder etikk og bærekraft. Bankene er målt på om de har tilsluttet seg internasjonale standarder i sine retningslinjer og om retningslinjene er implementert i virksomheten. Resultatene er basert på 1 012 spørsmål innen 13 ulike tema om etikk og bærekraft.

Den nye etiske guiden gir ikke alle svarene på hvor langt hele finansnæringen har kommet i det grønne skiftet. Som du kan lese av artiklene i denne utgaven, gjøres det mye bra blant annet i Storebrand og i KLP. Det som er litt overraskende, er at de store sparebankene tilsynelatende ikke har kommet lenger i sitt arbeid.

Det er ingen tvil om at finansnæringen vil spille en viktig rolle i omstillingen av norsk økonomi. Det gjøres gjennom å legge til rette for vekstmuligheter for grønne produkter, ved å sikre ny kapital til ny teknologi, nye markeder og bærekraftige løsninger. Men næringen alene kan ikke bære risikoen for en endring mot en grønnere økonomi. Derfor må staten inn i oppstartsfasen.

Dette er noen av hovedfunnene i en ny rapport som konsulentfirmaet PwC har utarbeidet på oppdrag for Finansforbundet. Rapporten blir offentliggjort over nyttår og presenteres i neste utgave av Finansfokus.

 

SVEIN ÅGE ERIKSEN

Ansvarlig redaktør

sae@finansforbundet.no

www.finansfokus.no

twitter: @finansfokus

Facebook: Finansforbundet

Tips: 900 79 547