Fem mestringsstrategier i jobbjungelen

Gjør raskt unna din personlige rettssak mot arbeidsgiveren som har sagt deg opp. Slik er en av strategiene for å takle det å miste jobben.

TEKST: DAG YNGVE DAHLE

Finansfokus har spurt et knippe eksperter på karriererådgiving og rekruttering om deres råd for å mestre en tilværelse uten jobb og for raskt å komme i arbeid igjen.

De peker på fem ulike strategier for å takle situasjonen på best mulig måte. Strategiene er ulike, men utelukker ikke hverandre.

Strategi 1: Bli ferdig med det mentale rettsoppgjøret

Thorleif Solstad, partner i karriereutviklingsselskapet Solstad Gruppen, mener mye ligger i hodet til den som har mistet jobben.

– For å komme videre etter å ha mistet jobben, er det viktig å bli ferdig med “det indre rettsoppgjøret”, som ofte handler om hvem som har skylden for problemet. Å akseptere situasjonen er grunnlaget for neste skritt, sier han.

– Å innse at situasjonen faktisk er kompetansegivende, spesielt for ledere, er smart. Opplevelsen vil kunne styrke selvinnsikt, viktige relasjoner og gi en realistisk oppfatning av arbeidsmarkedet. Det gir også de fleste bedre kompetanse i å forstå og kommunisere sin verdi i arbeidsmarkedet, sier Solstad.

Per-André Marum, hodejeger og partner i rekrutteringsselskapet Panamera IMD, er inne på lignende tanker: – Prøv å gjøre situasjonen til en mulighet, ikke en tvangstrøye, sier Marum.

Mette Ljungquist Marstrander, karriererådgiver i Karrierehuset, sier det på denne måten:

– Det er opp til hver enkelt om de vil la seg trykke ned av det som har skjedd, eller om de kan ta et steg til side og se på situasjonen som en mulighet til å komme seg videre. Tar man med seg frustrasjon og bitterhet, vil det raskt synes utad og påvirke måten de formidler motivasjonen for å søke ny jobb, sier hun.

Strategi 2: Pass deg for sofafellen

– Den beste mestringsstrategien når man mister jobben, er på komme raskt i gang med jobbsøkingen. Vi ser at det er “farlig” å lene seg tilbake i sofaen og utsette det hele. Den beste måten å få jobb på, er å være i jobb. Derfor er det smart å bruke tiden mens man fortsatt er ansatt, sier Marstrander.

Gisle Hellsten, leder av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, nikker bekreftende.

– Mange følelser settes i sving når man mister jobben, og derfor er det viktig at man så raskt som mulig retter blikket fremover. Ofte har man noe tid på seg fra man får vite om oppsigelsen til man har siste arbeidsdag, sier han.

Solstad peker på at tidshorisonten ofte blir forstyrret når folk mister jobben; å ha tre–fire måneder på seg til å søke jobber, virker som en evighet for noen. I praksis går tiden raskt. Ofte tar det lengre tid enn dette å få ny jobb.

– Å innse at et halvt år uten jobb bare utgjør et komma på den linjen som er din tid i arbeidslivet, er viktig, sier han.

Strategi 3: Bygg ut din kompetansebevissthet

Hellsten peker på at mange ikke er klar over at deres kompetanse ses på som attraktiv i mange deler av arbeidslivet.

– Forsøk å bli bedre til å sette ord på den kompetansen du har. Å utvikle kompetansebevissthet er noe en profesjonell karriereveileder kan bistå med. Ofte har man opparbeidet seg kompetanse som kan være svært verdifull i andre bransjer og sektorer enn den man har erfaring fra. Jo bedre man blir til å se hvilken overføringsverdi egen kompetanse har, jo større nedslagsfelt blant stillinger har man, sier Hellsten.

Marum støtter dette.

– Tenk gjennom hva du virkelig har av egenskaper og kompetanse som skiller deg fra andre –  utover det å være teamorientert, hardtarbeidende og hyggelig, som ikke betyr at du skiller deg ut. Få gjerne frem hva som er din lidenskap både i og utenfor jobben. Det viser hvem du virkelig er, sier han.

Strategi 4: Bruk sosiale medier aktivt

Å ha en god CV gir deg sjelden selve jobben, men sørger for at du kommer på intervju. I dag kan din digitale tilstedeværelse øke sjansene betydelig for å bli innkalt til jobbintervjuer.

– I disse dager er sosiale medier og spesielt LinkedIn, et godt og viktig verktøy. Ved å ha en god LinkedIn-profil og være aktiv på LinkedIn, blir man synlig for rekrutterere og andre som ansetter folk, sier Marstrander.

Marum viser til at de som ansettes, ofte er venner, tidligere kolleger og/eller bekjente av dem som ansetter.

– Ta raskt kontakt med folk i nettverket ditt. Bruk i tillegg LinkedIn aktivt. Det er fantastisk verktøy for jobbsøkere. Den som kun venter på rette stillingsannonsen, vil ofte måtte vente utrolig lenge, sier Marum.

Strategi 5: Ikke prat om hvorfor du er uten jobb

I jobbintervjuer anbefaler Marum å fokusere på det som kan bringe deg videre. Prat fremover, ikke bakover, er rådet.

– Du bør selvsagt være åpen om situasjonen og si at du er “mellom to jobber”, men du bør ikke snakke mer enn nødvendig om hvorfor du mistet jobben. Du har mye annet å formidle som er mer interessant for en potensiell arbeidsgiver, sier Marum.

I dette ligger det at du bør fokusere på det positive og oppløftende ved deg selv. I et marked med mange arbeidsledige, er det flere søkere til hver stilling og da kan slike momenter få større betydning enn ellers.