Etisk bankguide lansert i Norge

Plasserer din bank penger i virksomheter som bryter med etikk og bærekraft? Etisk bankguide er forbrukernes verktøy for å kunne velge blant og påvirke banker.

TEKST: SIRI GJELSVIK FOTO: JOHN NORDAHL

Etisk bankguide er lik den internasjonale Fair Finance Guide (FFG), som ble lansert i Nederland i 2009, og nå finnes i ni land. I Norge er dette verktøyet et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet med støtte fra Finansmarkedsfondet. Undersøkelsen er omfattende. Mer enn 1 000 etikk-spørsmål innen temaer som klima, korrupsjon og arbeiderrettigheter, ligger til grunn for rangeringen av bankene.

ETISK BANK PÅ TOPP

Cultura Bank utmerker seg som den mest etiske og bærekraftige banken i Norge, og har ifølge assisterende banksjef Jannike Østervold fått en strøm av henvendelser fra nye kunder etter at resultatene av undersøkelsen ble publisert.

Av konvensjonelle banker, utmerker Storebrand seg – også i internasjonal sammenheng. KLP skårer også høyt i undersøkelsen, mens DNB ligger under det internasjonale snittet. Norske sparebanker har samlet seg på bunnen av listen.

SPAREBANKENE PÅ BUNN

– I denne undersøkelsen ligger sparebankene i et bunnsjikt internasjonalt – det er verre enn Indonesia. Ingen av sparebankene har respondert på undersøkelsen. Det kan nesten virke som de har bestemt seg for ikke å delta, sa prosjektleder Pia A. Gaarder i Framtiden i våre hender, da resultatene ble presentert. Sparebankene var heller ikke representert under lanseringen.

PRESENTERTE RESULTATER: Pia A. Gaarder, avdelingsleder i Framtiden i våre hender, har vært prosjektleder for Etisk bankguide og presenterte metode og resultater.

En del av forklaringen på resultatene ligger i manglende åpenhet. Ikke alle banker har vedtatt etiske retningslinjer på alle områdene undersøkelsen omfatter, og ikke alle banker som har retningslinjer, har publisert dem på sine nettsider.

ÅPENHET VIKTIG

– Etisk bankguide vil på denne måten også virke som en brekkstang for økt åpenhet. Selv lokale banker forholder seg til et internasjonalt marked. Å ikke forholde seg til bærekraftspørsmål i 2016, er umoderne, sa Gaarder.

Men det er en optimistisk pekefinger hun retter mot bankene. – Da tilsvarende måleverktøy ble lansert i Sverige, var bankene skeptiske. Nå blir etikkrangeringen betraktet som et godt verktøy, opplyste prosjektleder for FFG i Sverige, Jakob König.

Banker som er blitt rangert flere år på rad, viser i all hovedsak forbedring i sine retningslinjer. Unntaket er Nordea, som har vært med i undersøkelsen i Sverige i flere år, men viser liten forbedring på etikkfeltet.

VERKTØY UNDER UTVIKLING

– Etisk bankguide oppdateres hvert år. Jeg regner med at sparebankene og DNB har bedre resultater allerede neste år, utfordret Pia A. Gaarder.

DNBs representant, direktør for samfunnsansvar og næringspolitikk Kaj-Martin Georgsen, tok utfordringen, men ikke uten forbehold. Han etterlyste blant annet en mer nyansert guide, som ikke viser bankene kun på konsernnivå, men også innenfor spesifikke områder som utlån til selskaper, prosjektfinansiering, fondsforvaltning og investering.

– Vi ønsker å være samfunnsansvarlige, men det har mange dimensjoner. Ikke alt reflekteres i denne guiden, kommenterte han.

 

ETISK BANKGUIDE 2016

POLICY OG PRAKSIS: Resultatene er basert på 1 012 spørsmål innen 13 ulike tema om etikk og bærekraft. Bankene vurderes ut fra om de har tilslutning til internasjonale standarder i sine retningslinjer, og om retningslinjene er implementert.

Cultura                                   (97%)
Storebrand                             (76%)
KLP                                          (63%)
Swedbank                              (54%)
Nordea                                   (42%)
DNB                                        (39%)
Handelsbanken                     (39%)
Danske Bank                          (28%)
SpareBank 1 SR-bank            (16%)
SpareBank 1 SMN                    (7%)
SpareBank 1 SNN                     (7%)
SpareBank 1 Hedmark                        (7%)
Sparebanken Vest                   (6%)

 

Etisk Bankguide dekker de største bankene i Norge, med en samlet forvaltningskapital på 19 700 milliarder kroner, altså over det dobbelte av Oljefondet. Nettside med full liste og informasjon om rangering: etiskbankguide.no