Det var da som…

Endringer i vår næring er hyppige og utfordrende. Nå i et tempo vi ikke har sett tidligere. Jeg skal i denne lederen kun befatte meg med endringer knyttet til at arbeidsgiver terminerer sin relasjon til sine ansatte. Alle arbeidsgivere her går under fellesbetegnelsen Rune, sånn for enkelhets skyld.

Er det en krise når Rune sier at nå får det være nok utvikling uten mottiltak? Kundene banker på nett, og forsikring kjøper de på egen hånd. Vi trenger ikke å være der kunden har huset sitt, fordi kunden bor i mobilen, sier Rune. Statistikken gir Rune rett.  Det var da som…

De ansatte som før har hjulpet Kari og Per med lån og forsikring, må finne noe annet å gjøre. De ansatte som har oppdaget og bidratt til at enkeltmannsforetaket er blitt millionindustri, skal nå finne noe annet å gjøre. Kundene som ellers ville ha stått på bar bakke, har fått hjelp til å skape sine nye liv. Det blir omdømme av sånt. Godt omdømme.

Endringer kommer, og vi skal leve i dem og med dem. Endringer i vår næring er nødvendig, men jeg synes Rune slipper billig unna. Når vi vet at relasjon og kundekunnskap har vært og er grunnstener i lokalt næringsliv, boligbygging og annen utvikling, er det synd at nedbemanning ikke blir med-bemanning.  Nytt ord: MED-bemanning. Rune, du har noe å selge. Du har verdens beste folk som kan bli dine beste ambassadører etter å ha sluttet hos deg. Det var da som…?

Hver ansatt som mister jobben, er overlatt til seg selv eller til et HR-selskap som tjener penger på å overta frustrerte ansatte. Hver av disse ansatte har en egen interesse og jobber for å skaffe seg en ny jobbtilværelse. Hva om du, Rune, brukte virkemidlene dine til å selge den lokale kompetansen til et lokalt næringsliv, til kommunen eller andre? Ditt bidrag til arbeidslinjen kan være å sørge for at folk har en jobb, selv om den ikke er hos deg. Kari og Per kan blomstre hos andre når du kutter navlestrengen. Du ville få blomster fra Nav. Eller oss. Eller begge.

Hva sier du Rune?

PÅL ADRIAN HELLMAN
Forbundsleder
Twitter: @Pahfinans
Mobil: 938 33 550
pah@finansforbundet.no