Bankene tenker ulikt om outsourcing

Norske banker digitaliserer stadig flere arbeidsoppgaver, men tenker ulikt når det gjelder å ha IKT i eget hus eller å outsource oppgavene til andre leverandører.

TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: SHUTTERSTOCK

Norges største finanskonsern har valgt å outsource store deler av sin IT-virksomhet til eksterne leverandører hovedsakelig fra India. (Se egen sak.) Konsernsjef Rune Bjerke i DNB er ikke i tvil: IT blir en stadig viktigere del av bankens kjerneoppgaver.

– Det viktigste fremover er uten tvil at hele organisasjonen klarer å endre seg raskt nok. Vi ligner mer og mer på et IT-selskap. Kundene våre er blitt digitale mye raskere enn vi forutså, og da må vi også kunne tilby markedets beste digitale produkter og tjenester. Vipps er et eksempel på at vi har lykkes med det, sa Rune Bjerke til Aftenposten 19. august.

UTVIKLER SELV

Norge fikk sin første rene nettbank da Skandiabanken åpnet i 2000. Banken definerte seg som en IT-bedrift fra starten av og har siden utviklet nettbanken kontinuerlig.

Skandiabanken har valgt en annen strategi enn en del andre banker, som har valgt å outsource eller sette ut også utviklingsdelen av nettbanktjenestene. Skandiabanken utvikler nettbanken selv og har ingen planer om noe annet per i dag. De har gått fra innleie av konsulenter for IT-utvikling i bankens oppstartsfase, til å ansette egne utviklere fra 2008.

– Vår strategi er å eie kundegrensesnittet selv. Vi ansetter derfor egne utviklere for vedlikehold av nettbanken, men mange av våre tjenester slik som konto, betaling, aksjer, kredittvurdering og så videre setter vi ut til andre leverandører. Integrasjonen og utviklingen ut mot kunden gjør vi selv, forklarer mediekontakt Ole B. Larsen i Skandiabanken.

Skandiabankens kjerneoppgaver er produktene betaling, lån og sparing samt kundesenteret. Drift av applikasjoner, nettbank og kontorstøtteplattform er støtteoppgaver.

30 NYE IT-ANSATTE

Sparebanken Vest satser tungt på IT-utvikling i eget hus. I år dobles IT-investeringene til 145 millioner kroner, og 30 nye IT-medarbeidere skal ansettes. I årene fremover skal banken investere mellom 20 til 30 millioner kroner i ny teknologi årlig. Banken har også nettopp gjennomført en stor nedbemanning med 100 årsverk som sparer banken for 75 millioner kroner i årlige kostnader.

SPAREBANKEN VEST: I år dobler administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest IT-investeringene og ansetter 30 nye IT-årsverk. (Foto: Bjørn Erik Larsen, Bergens Tidende.)

– Vi har allerede 100 årsverk med innleide ansatte i IT-avdelingen, og den vil øke, sier Jan Erik Kjerpeseth til E24 og sender en liten kommentar DNBs vei, når han peker på at Sparebanken Vest ikke har noen IT-virksomhet outsourcet til India: – Vi er vel omtrent de eneste som har alt in house.

De neste årene vil Sparebanken Vest utvikle og lansere nye digitale funksjoner slik at kundene får enda flere og bedre selvbetjente løsninger. Bare i løpet av de siste to årene har andelen digitalt salg av BSU til unge kunder i banken, økt fra 15 til nær 60 prosent.

TRE IT-LOKASJONER

Konsernet Danske Bank har organisert sin IT-virksomhet i enheten Group IT og datterselskapet Danske IT i India. Totalt arbeider det 2 700 IT-ansatte i banken, og vel halvparten av disse arbeider i Danmark. De øvrige arbeider i India og Litauen.

Danske Bank har outsourcet driften av stormaskin og windowsmiljøet til en ekstern leverandør. En rekke IT-funksjoner har tidligere vært outsourcet, men disse ble insourcet i 2015. Dette gjelder blant annet teknisk helpdesk som nå er plassert i Litauen. De øvrige insourcede funksjonene er delt mellom de tre IT-lokasjonene.

– Den raske digitaliseringen av bankbransjen preger mer og mer av våre IT-løsninger. Det betyr at vi hele tiden må tilpasse vår virksomhet og utvikle nye løsninger. Betalingsløsningen MobilePay er et eksempel på dette. Denne satsingen vil også påvirke hvilke type ansatte vi trenger fremover. I vår MobilePay-organisasjon i Danmark har vi for eksempel flere ansatte i hettegenser og sneakers enn vi har på Aker Brygge i Oslo, sier kommunikasjonssjef Stian Arnesen.